Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Plán legislativních prací vlády na rok 2011

27. únor 2011

Leden:

  • Návrh zákona o regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech
  • Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

Únor:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur

Květen:

  • Návrh nařízení vlády o finančním zajištění podle zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

Září:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh věcného záměru zákona o výrobcích s ukončenou životností
  • Návrh věcného záměru zákona o odpadech
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

Říjen:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Listopad:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

Prosinec:

  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
  • Návrh zákona o Národním parku Křivoklátsko
  • Návrh zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Další podrobnosti naleznete v následujících dokumentech:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.