Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pokuty za stavební odpady

Významnější pokuty udělené ČIŽP za porušení povinností v oblasti stavebních a demoličních odpadů

ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi

Seminář: Problematika stavebních a demoličních odpadů v praxi. Kontrolní činnost ČIŽP, kauzy v oblasti stavebních a demoličních odpadů. Chystané změny v oblasti odpadů, nová legislativa Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Pokuta za navezení odpadů do lesa a na ornou půdu

Pravomocnou pokutu 120 tisíc korun uložili v září inspektoři ČIŽP z oblastního inspektorátu v Brně Zemědělskému  za porušení zákona o odpadech.

„Společnost v období od února do března 2018 navezla 767 tun odpadů - výkopové zeminy s příměsí stavebních a demoličních odpadů jako jsou cihly, beton, úlomky kachlí a kovových konstrukčních prvků - na lesní pozemek a na ornou půdu v katastrálním území Dolní Ves ve Zlínském kraji. Obviněný tedy nakládal s výše uvedenými odpady na místě, které nebylo schváleno Krajským úřadem Zlínského kraje," řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Subjekt se neodvolal a pokuta nabyla právní moci. „Nyní zahajujeme správní řízení ve věci zjednání nápravy, které bude spočívat v odstranění odpadů z pozemků," doplnil Augustin.

Nelegální nakládání s odpady

Inspektoři ČIŽP z oddělení odpadového hospodářství v Brně uložili pokutu 600 tisíc korun. Firma porušovala provozní řády svých zařízení k nakládání s odpady v Sokolnicích na Brněnsku. Kromě toho také bez povolení ukládala demoliční odpady v areálu bývalého dolu Jindřich II ve Zbýšově u Oslavan. Proti pokutě se odvolala, Ministerstvo životního prostředí odvolání zamítlo a sankce je pravomocná.

Společnost provozuje čtyři zařízení pro nakládání s odpady. „V prvním jsme zjistili nakládání s odpady nepovolenými v provozním řádu. Šlo o 61 tun slévárenských písků a 24 tun pecní strusky. Stavební a demoliční odpady, které sice byly v tomto zařízení povolené, ležely na hromadě o výšce pěti metrů. Provozní řád ale povoluje maximálně tři metry. Navíc byly dohromady smíchané cihly, zemina, betony, tvárnice a keramické tašky. Tyto odpady mají být ale shromažďovány odděleně," řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Ve druhém zařízení – určeném pro přípravu alternativního paliva – bylo odpadní dřevo soustřeďováno mimo povolené místo na hromadě o rozměrech 10 x 10 x 2 metry.

Nepovolené nakládání s odpady

Inspektoři ČIŽP v Hradci Králové uložili pokutu 120 tisíc korun . Firma na pozemku v obci Časy na Pardubicku nakládala s odpadní výkopovou zeminou, i když neměla platné povolení Krajského úřadu Pardubického kraje k provozu zařízení k využívání odpadů. Sankce je pravomocná.

„Při kontrole v červenci 2018 jsme zjistili, že na pozemku bylo navezeno 1064 tun odpadní výkopové zeminy bez povolení. To jsme vyhodnotili jako velké množství. Firma nedisponovala žádnými doklady o kvalitě naváženého materiálu. Nerespektovala územní rozhodnutí a nakládala s odpady bez platného povolení krajského úřadu," uvedl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Nešlo o první porušení zákona, kterého se společnost Cihelna Časy dopustila. Už v roce 2017 jí inspektoři ČIŽP uložili pravomocnou pokutu 80 tisíc korun za stejné pochybení – tedy nakládání s odpady bez platného povolení Krajského úřadu Pardubického kraje. „Přesto subjekt v činnosti bez patřičného povolení pokračoval. Výsledkem je druhá pokuta," doplnil Trávníček.

Do třetího zařízení firmy, mobilního drtiče demoličních odpadů, byly v roce 2017 a 2018 přijaty nepovolené odpady – například 6400 tun slévárenských písků, 3000 tun kalů z čistíren odpadních vod a 850 tun pecní strusky.

„U všech čtyř zařízení k nakládání s odpady provozovaných touto firmou jsme navíc zjistili chybné vedení evidence o odpadech za rok 2017. Nebylo zaevidováno předávání 3600 tun demoličních odpadů mezi jednotlivými zařízeními," doplnil Augustin.

Kromě pochybení zjištěných v Sokolnicích inspektoři do výše pokuty zahrnuli také nelegální jednání, kterého se společnost Autodoprava Matějka dopustila ve Zbýšově u Oslavan. „Do areálu bývalého dolu Jindřich II opětovně navezla demoliční odpady, ačkoli jsme jí za stejný skutek letos už jednou pokutovali. Nyní tam uložila 250 tun odpadů, předtím to bylo přes 23 tisíc tun. Dříve za to dostala pokutu 300 tisíc korun," uvedl Augustin.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

  Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP:"nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu".                      

  Mgr. Petra Urbanová, MŽP:"omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)".     

  Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup: případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma).

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO, CD Příručka pro oblast ŽPa kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOa kniha Povinnosti firem).

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

  Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený zejména pro začínající ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba dokumentace, příklady evidencí a hlášení. Legislativa ŽP vztahující se na podnikovou praxi, vytvoření registru právních požadavků. Součástí je kompletní vzorová dokumentace a software ekologa: on-line aplikace Průvodce PE, aplikace ILNO a značení odpadů, kniha Povinnosti firem, CD Příručka pro oblast ŽP. Informační služba o změnách legislativy INFOservis.

Autor: ČIŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.