Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

V REACH bylo předběžně registrováno 150 tisíc látek

04. květen 2009

U zavedených látek probíhala od 1. června 2008 do 1. prosince 2008 předběžná registrace. Každý potenciální registrant měl v té době možnost předložit Evropské agentuře pro chemické látky (ECHA) informace o zavedené látce, a tím odsunout termín její registrace do roku 2010, 2013 nebo 2018 (tento termín závisí na vlastnostech látek a jejich vyráběném nebo dováženém množství).

V průběhu předběžné registrace obdržela ECHA na 2,75 milionu žádostí od zhruba 65 000 společností. Žádosti byly podány pro přibližně 150 000 látek. Po ukončení období předběžné registrace provedla ECHA kontrolu předložených dat a publikovala na svých webových stránkách seznam předběžně registrovaných látek. Seznam zatím není kompletní, protože vzhledem k velkému počtu žádostí dosud nebylo dokončeno prověřování všech obdržených dat.

V období předběžné registrace fungovala v členských státech kontaktní místa (Helpdesk REACH), která poskytují poradenství výrobcům, dovozcům, následným uživatelům a dalším zúčastněným osobám ohledně jejich povinností a odpovědnosti podle nařízení REACH.

Problematickými oblastmi, které byly řešeny na celoevropské úrovni, byl proces zpracování a využívání odpadů a výjimky z povinnosti registrace (příloha IV a V nařízení REACH). Podle nařízení REACH látkou, přípravkem ani předmětem není odpad, tak jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES. Bylo nutné definovat povinnosti související se znovuzískáváním a zpracováváním látek z odpadů. Také stav, kdy odpad nebo jeho složka přestává být odpadem a začíná se považovat za chemickou látku, zatím nebyl definován. Přesná kriteria stanoví Evropská komise.

ECHA a zainteresované strany se musely věnovat také látkám, které jsou vyňaty z povinnosti registrace. Jedná se o látky zahrnuté do přílohy IV nařízení REACH, o kterých je k dispozici dostatek informací a jejich míra rizika z důvodu jejich podstatných vlastností je považována za minimální, a látky zahrnuté do přílohy V, u kterých se registrace považuje za nevhodnou nebo zbytečnou. Z přezkumu příloh roku 2008 vyplynulo, že některé látky zahrnuté do přílohy IV by měly být z přílohy odstraněny, neboť o nich není znám dostatek informací. To se týká vitaminu A, uhlíku a grafitu.

Každý subjekt, který provedl předběžnou registraci látky, se automaticky stal členem pre-SIEFu. Cílem pre-SIEFu je sdílení dat o látce. Potenciální registranti se mohou komunikací s ostatními členy pre-SIEFu rovněž ujistit, že jejich látka je totožná s látkou ostatních účastníků daného pre-SIEFu.

Miriam Hučková
CENIA, česká agentura pro životní prostředí

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES)č. 1907/2006 (nařízení REACH) vstoupilo v platnost dnem 1. června 2007. Hlavy II a III, které mimo jiné určují povinnosti a pravidla pro registraci zavedených látek, se používají od 1. června 2008.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.