Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti v podnikové ekologii - kurz pro praxi

Čtyřdenní podrobný pracovní kurz určený pro podnikové ekology. Praktická výuka povinností a jejich podrobné řešení, tvorba a příklady dokumentace.

01. květen 2022

Dvakrát ročně (květen, září) pro Vás připravujeme podrobnější čtyřdenní kurz na téma povinnosti v podnikové ekologii. Vzhledem k současnému značnému rozsahu legislativy ŽP se nelze v běžných kurzech (1D_Legislativa ŽP či 2D_Podnikový ekolog) podrobně věnovat jednotlivým povinnostem, příkladům a související dokumentaci.

Pokud tedy potřebujete podrobnější výklad a chcete si ověřit znalosti na praktických cvičeních, je Vám k dispozici kurz Podrobný podnikový ekolog v termínu 19-20.5 + 26-27.5.2022.

Hlavní témata:

 • čtyřdenní pracovní kurz pro funkci podnikový ekolog (2 dvoudenní bloky)
 • legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi
 • podrobný přehled povinností firem vyplývající z jednotlivých složkových předpisů
 • praktický návod na zjištění povinností firmy a způsob jejich řešení
 • praktický výcvik (vedení evidencí, hlášení, žádosti, kategorizace zdrojů, odpadů a další).
 • efektivní způsoby pro vytvoření registru právních požadavků
 • kompletní vzorová dokumentace a software podnikového ekologa
 • roční přístup k aplikaci Průvodce podnikovou ekologií  + aplikace ILNO a značení odpadů
 • kniha Povinnosti firem v podnikové ekologií
 • ePříručka pro oblast ŽP
 • informační služba o změnách legislativy INFOservis

Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku podnikové ekologie pro praxi. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí a naučí se plnit vyplývající požadavky.

Program

Kurz je členěn do hlavních částí:

 1. Nakládání s chemickými látkami a směsmi na pracovišti - zákon 258/2000 Sb.,, nařízení REACH, CLP, chemický zákon, Prevence závažných havárií
 2. Odpadové hospodářství, Využití a ochrana vod
 3. Ochrana ovzduší
 4. Integrovaná prevence, IRZ, ISPOP, Problematika obalů, Ekologická újma, Hospodaření s energiemi, EIA, Ochrana krajiny – kácení, Přeprava ADR

V rámci každé části je proveden výklad povinností vyplývající z dané legislativy a praktický výcvik jejich plnění (vedení provozních evidencí, hlášení, žádostí, kategorizace zdrojů, odpadů, hodnocení rizika a další).

Kompletní vzorová dokumentace pro praxi:

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 6 279 Kč (5 190 Kč bez DPH):

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte i na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností. Kompletní vzorová dokumentace.

 • Nová odpadová legislativa pro běžnou praxi

 • ADR PRO "NE"DOPRAVCE: Běžný podnik a jeho povinnosti k ADR, školení zúčastněných osob

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.