Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nové nařízení týkající se skleněných střepů

21. březen 2013

Evropská komise vydala dne 10. 12. 2012 nové nařízení pod číslem 1179/2012ES, které se týká kritérií, kdy skleněné střepy přestávají být odpadem. Tentopředpis je přímo účinný i v ČR. Jeho účinnost je stanovena ode dne 11. 6.2013.

Podobně byla již v roce 2011 nastavena kritéria pro oblast kovového šrotu(předpis č. 333/2011 ES). Podle nařízení přestávají být skleněné střepy odpadem,jsou-li při předání výrobcem dalšímu držiteli splněny všechny podmínky projejich složení, pro vstupní materiál a jeho zpracování.

Součástí nařízení je definice: "skleněnými střepy" se rozumí skleněné střepyzískané procesem využití z odpadního skla. Jako vstupní materiál lze použítpouze odpad ze sběru využitelného obalového skla, plochého skla nebobezolovnatého nádobí. Jako vstupní materiál nelze použít odpad s obsahem sklapocházející ze směsného tuhého komunálního odpadu, zdravotnický nebo nebezpečnýodpad. Odpad obsahující sklo musí být shromážděn, vytříděn a zpracován a poté užstále udržován odděleně od všech ostatních odpadů. Skleněné střepy jsou pakurčeny pro přímé použití (technologicky jde o přetavení této vstupní suroviny)při výrobě skla nebo jiných skleněných předmětů.

Kvalita skleněných střepů získaných procesem využitíodpadu

Obsah složek jiných než sklo musí být:
Železné kovy≤ 50 ppm
Neželezné kovy≤ 60 ppm
Nekovové anorganické materiály jiné než sklo< 100 ppm pro skleněné střepy o velikosti > 1 mm
< 1500 ppm pro skleněné střepy o velikosti ≤ 1 mm
Organické látky≤ 2000 ppm

Pozn.: Příklad anorganických nekovových materiálů jiných než sklo: keramika,kamenivo, porcelán, ohnivzdorná keramika. Příklad organických látek: papír,pryž, plast, textilie, dřevo.

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.