Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novela zákona 73/2012 Sb. zpřísnila prodej klimatizací

Změna zákona č. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech platí od 1.4.2017. Norma se týká nejen klimatizací, ale i některých větších chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel.

07. září 2017

Poslední novela (89/2017) zákona č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech zavedla od 1.4.2017 významné změny při prodeji a instalaci klimatizací a dalších zařízení s obsahem F-plynů.

Instalace nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny může být provedena pouze certifikovanou osobou. Týká se to zařízeních s obsahem F-plynů jako jsou např. stacionární chladicí zařízení, stacionární klimatizační zařízení, stacionární tepelná čerpadla, stacionární protipožární zařízení, chladicí jednotky chladírenských nákladních vozidel a přívěsů, elektrická spínací zařízení).

Osoba, která prodává konečnému uživateli nehermeticky uzavřené zařízení plněné fluorovanými skleníkovými plyny, smí takové zařízení prodat, jen je-li doloženo písemnou smlouvou, s uvedením výrobního čísla zařízení, že jeho instalace bude provedena certifikovanou osobou. Prodejce nehermeticky uzavřeného zařízení plněného fluorovanými skleníkovými plyny je povinen tuto smlouvu uchovat po dobu 5 let.

Za porušení těchto ustanovení hrozí pokuta až do 1 mil. korun.

Novela v návaznosti na unijní předpisy zavádí povinnost doložit u každé prodané klimatizace potvrzení o odborné montáži.

Norma také zavedla sankce za úmyslné vypouštění fluorovaných plynů do ovzduší. Fyzické osoby mohou dostat pokutu do jednoho milionu korun.

Norma se týká nejen klimatizací, ale i některých větších chladicích zařízení nebo tepelných čerpadel. Lednice nebo mrazničky do této skupiny nepatří, protože mají hermeticky uzavřený chladicí okruh a nekompletují se, pouze zapojují do zásuvky.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, EnviGroup

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.