Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Pálit odpad doma bude drahé

08. leden 2012

Pálit odpad bude drahé - ale jen tam, kde budou obce důsledné

Vládní návrh zákona o ochraně ovzduší, který v Poslanecké sněmovně prochází 2. čtením, by měl mj. ještě doznat změn i na základě pozměňovacího návrhu, který nyní dokončuje Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Z návrhu vyplývá, že shledá-li orgán obce podezření, že provozovatel některého spalovacího zdroje umístěného v domácnosti na území obce porušuje zákonem danou povinnost, předá podnět k vyřízení orgánu ochrany ovzduší obce s rozšířenou působností (ORP). Podnět může na obecní úřad podat i občan či jiný subjekt. Každým podnětem by se obecní úřad měl zabývat, posoudit jej a následně předat k provedení kontroly ORP přímo u tepelného zdroje (kotle). Tisková mluvčí MŽP Michaela Jendeková však zdůrazňuje, že zatím jde pouze o návrh, který může být ještě upraven.

Jak dále připomíná, záměrem návrhu je, aby obecní úřad měl možnost posoudit a v první fázi vyhodnotit oprávněnost podnětu a stížnosti na nezákonné konání. Tím by se zabránilo zbytečné šikaně a nevraživosti mezi sousedy, kteří by se mohli ne vždy důvodně přímo obracet na ORP. Zároveň by však obecní úřad ORP mohl - podle stávajících úvah při přípravě pozměňovacího návrhu - konat i v případě zjevné nečinnosti obecního úřadu, a to v rámci vztahu nadřízenosti a podřízenosti správních úřadů, principů správního řízení a možnosti převzít k vyřízení věc a rozhodnout o ní namísto nečinného správního orgánu.

Bude-li provozovateli prokázáno důvodné podezření, že ve svém kotli spaluje např. odpady, měla by mu být uložena sankce až do maximální výše 50 000 Kč. Jejím příjemcem by byla ORP, mj. rovněž proto, že právě ona by nesla také náklady s případným přizváním odborně způsobilé osoby (např. odborně proškolené výrobcem daného kotle) k prováděné kontrole.

Návrh zákona o ochraně ovzduší v současné podobě nepovoluje možnost uložení sankce za provoz spalovacího zdroje, který nesplňuje přísnější emisní parametry (tedy 3. emisní třídu). Nicméně pozměňovací návrh k návrhu zákona, který MŽP zpracovává, nedovoluje provozovat spalovací zdroj o příkonu od 10 do 300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění a nesplňuje 3. emisní třídu. Povinnost mít kotel splňující minimální emisní parametry by však měla platit nejdříve 10 let po vstupu nového zákona v platnost.

AUTOR: /rš/

PRAHA

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.