Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vláda schválila rozšíření soustavy Natura 2000

10. říjen 2009

Tisková zpráva MŽP: 05.10.2009

Vláda dnes na svém zasedání jednomyslně schválila návrh ministra životního prostředí Ladislava Mika na rozšíření seznamu území soustavy Natura 2000 v České republice o 234 nových evropsky významných lokalit (EVL).

U dalších 25 stávajících lokalit došlo k rozšíření rozlohy. U 172 k drobnějším změnám. Celkem 21 lokalit z dosavadního seznamu, který dodnes obsahoval 879 lokalit, bylo vyřazeno. Jedná se o EVL, které již byly s Evropskou komisí konzultovány dříve a jejichž vyřazení Komise schválila, neboť u nich došlo k zániku předmětu ochrany, tzn. pominul důvod, proč daná území chránit. Z toho důvodu nebyly vůbec zařazeny do evropského seznamu a jejich vyřazení z národního seznamu je jen formálním aktem, jak sladit evropský a národní seznam. Soustava Natura 2000 v České republice po dnešním rozhodnutí vlády pokrývá 10,11 % území ČR namísto dosavadních 9,25 %.

„Dnešní hlasování vlády mě velmi potěšilo. Zařazení konkrétních území jsme poctivě předjednávali s vlastníky pozemků, obcemi a dalšími partnery. Je za tím obrovský kus práce. Dnešním rozšířením seznamu by měla být soustava Natura 2000 u nás téměř kompletní, zbývá dojednat jen několik málo lokalit,“ říká ministr životního prostředí Ladislav Miko.

Vytvoření soustavy Natura 2000 – tedy sítě ptačích oblastí a evropsky významných lokalit – je povinností každého členského státu Evropské unie. Soustava chrání evropsky významné druhy živočichů a rostlin a také zachovalé typy přírodních stanovišť. Na územích pod ochranou soustavy Natura 2000 je třeba hospodařit takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení předmětu ochrany – tedy zmíněných živočišných a rostlinných druhů nebo přírodních stanovišť. V seznamu jsou zapsané například louky se vzácnými bylinami, části lesů, rybníky, ale také třeba půdy kostelů, na nichž žijí netopýři.

Souhrnný přehled všech nových i měněných EVL, včetně popisu v nich chráněných přírodních prvků a zakreslení v mapách je k dispozici na adrese http://www.mzp.cz/cz/seznam_evropsky_vyznamnych_lokalit.

Jakub Kašpar, tiskový mluvčí MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.