Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Recyklace je stejně důležitá jako přímé úspory energie

12. červen 2011

AUTOR: rkp

Sohledem na reálnou úsporu za elektrickou energie u nás v posledních pěti letech významně vzrostlo využití moderních úsporných osvětlovacích zařízení. O finanční výhodnosti kompaktních zářivek, které proti klasické žárovce potřebují o 80 % elektrické energie méně, se může přesvědčit každý.

Alespoň jednu "úsporku" má dnes polovina českých domácností, jsou běžné ve firmách, na úřadech, v nemocnicích, ve školách. Úsporné formy veřejného osvětlení se rovněž prosazují v řadě měst, která tak ušetří milionové částky. Přímé ekonomické přínosy při rostoucích cenách elektrické energie jsou nesporné a jdou ruku v ruce s efekty ekologickými.

Likvidovat ekologicky

Tato skutečnost však platí absolutně jen v případě, že jsou osvětlovací zařízení po svém dosloužení ekologicky zlikvidována a recyklována. Zářivky a některé výbojky obsahují malé množství rtuti, které se při nesprávné likvidaci může dostat do životního prostředí.

"Při odborném zpracování se úniku toxické rtuti zabrání a z nefunkční zářivky se znovu využije asi 96 % surovin. Po rozdrcení se totiž separuje nejen rtuť, ale i sklo, plasty, mosaz a další materiály," vysvětluje Radoslav Chmela, zástupce kolektivního systému Ekolamp, který v Česku již šestým rokem zajišťuje zpětný odběr většiny vysloužilých osvětlovacích zařízení.

Opětovné využití recyklovatelných surovin šetří další finanční i přírodní zdroje. Nevyrobená elektrická energie neznečišťuje životní prostředí, nepoškozuje krajinu těžbou, dochází k úspoře financí potřebných k nákupu surovin. Díky zpětnému odběru nefunkčních zářivek se ročně do životního prostředí nedostane několik desítek kilogramů rtuti.

"Firmy a obce musí vysloužilé zářivky a svítidla odevzdávat k recyklaci ze zákona. Překvapuje mě, že některé z nich za to pořád platí. Přitom Ekolamp realizuje sběr a recyklaci zcela bezplatně," říká Chmela.

Domácnosti takovou povinnost nemají, a tak v současné době vysloužilé zářivky odevzdává k recyklaci jen třetina z nich. Celá polovina je bohužel bez rozpaků stále vyhazuje do směsného komunálního odpadu. Podle odborníků toto souvisí s tím, že si lidé neuvědomují skutečné přínosy zpětného odběru a recyklace zářivek pro životní prostředí.

Právě o ekologickém přístupu k nakládání s osvětlovacím zařízením se Ekolamp již řadu let snaží přesvědčit českou veřejnost.

Zářivky jsou jako včely

Aktuální komunikační kampaň upozorňuje na přínos a nezastupitelnou úlohu včel v přírodě. Podle Radoslava Chmely je to proto, že jejich význam je stále nedoceňován, podobně jako recyklace zářivek.

Včel na zeměkouli neustále ubývá. Bez jejich působení by se rychle změnil ráz celé krajiny a došlo by i k poklesu biodiverzity a narušení ekosystému. Skutečnost, že rozhodující vliv na životní prostředí může mít i tak malý živočich, je paralelou k malým zářivkám, které by neměly končit v komunálním odpadu.

Toto téma se již objevilo například ve zpracování expozice na květnovém veletrhu For Waste & Cleaning 2011, za něž Ekolamp získal ocenění za design. Hodnotitele zaujalo zejména svým originálním pojetím a ztvárněním celé prezentace, které návštěvníky nutí k zamyšlení o osobním podílu na ochraně životního prostředí.

Zpětný odběr dnes není problém

Vedle apelu na společenskou odpovědnost firem se Ekolamp rozšiřováním sběrné sítě snaží zvyšovat přímý zpětný odběr i z českých domácností. "Podle průzkumů je průměrná vzdálenost, kterou jsou lidé s nefunkční zářivkou ochotni ujít, asi kilometr," říká Chmela.

V posledních dvou letech z tohoto důvodu Ekolamp vybudoval unikátní síť malých sběrných nádob, jejímž cílem je přiblížit sběrná místa běžným spotřebitelům. Ve veřejných budovách a institucích, ve velkoobchodech a maloobchodech je dnes rozmístěno více než 1200 moderních modrých kontejnerů.

Základ sběrné sítě nicméně tvoří smluvní spolupráce s téměř 700 sběrnými dvory měst; dalších více než 3120 obcí Ekolamp pokrývá mobilním sběrem. Odběr světelných zdrojů, tj. trubicových a úsporných zářivek a výbojek, probíhá rovněž prostřednictvím zhruba 1000 provozoven velkoobchodní a maloobchodní sítě a zapojeno je také 138 konečných uživatelů spolu s 56 odpadovými společnostmi.

Celkově tak kolektivní systém pokrývá 84 % obyvatel ČR. Letošní novinkou pro firemní partnery je zavádění velkokapacitních kontejnerů se zvýšenou odolností vůči klimatickým podmínkám. V loňském roce Ekolamp sesbíral 721,9 tuny zářivek a 276,9 tuny svítidel, přičemž materiálově bylo dále využito skvělých 96,2 %, respektive 79,5 % surovin.

Ekolamp je nezisková organizace zajišťující od roku 2005 sběr, svoz a zpracování osvětlovacích zařízení. Za své účastníky se zavázal sbírat všechna použitá elektrozařízení skupiny 5, neboli světelné zdroje a svítidla, bez ohledu na značku a datum, kdy byla uvedena na trh.

Tuto povinnost naplňuje pro více než 300 svých členů, mezi nimiž jsou i významné mezinárodní společnosti jako Philips, Osram nebo Narva. Prostřednictvím své sítě sběrných míst, zřizovaných i obsluhovaných zcela zdarma, tak Ekolamp umožňuje prakticky každému se aktivně podílet na ochraně životního prostředí.

zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.