Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Sledujete vliv své firmy na životní prostředí?

Podle nezávislé studie vypracované pro společnosti IFS v USA, ve Skandinávii a Beneluxu, firmy na obou stranách Atlantiku sice považují zavedení "zelených opatření" za důležitá, ale postrádají správné systémy pro sledování dopadu své činnosti na životní prostředí.

19. červenec 2010

Kvůli rozvoji ekologických předpisů v Evropě i ve Spojených státech čelí podniky rostoucímu tlaku ze strany regulátorů, zákazníků a investorů, aby dokumentovaly a omezovaly dopad své činnosti na životní prostředí. Podle IFS údaje z výzkumu naznačují, že pokud chtějí organizace udržet krok s těmito rychle se rozvíjejícími nároky, musí provést zásadní změny svých podnikových technologií.

Na konkurenčním trhu je "eko" image výhodou

Studie vychází z průzkumů mezi průmyslovými manažery v jednotlivých regionech a prokazuje, že více než tři čtvrtiny společností považují sledování svého environmentálního profilu za důležité - 83 % společností v USA, 82 % ve Skandinávii a 79 % v zemích Beneluxu. Zhruba tři čtvrtiny evropských respondentů (74 % ve Skandinávii a 75 % v zemích Beneluxu) však připouštějí, že nemají dostatečné softwarové technologie na sledování dopadu své činnosti na životní prostředí, jako jsou například speciální aplikace v rámci systémů pro plánování podnikových zdrojů (ERP). Americké firmy si v tomto ohledu vedou o něco lépe. 47 % jich sice uvedlo, že postrádají podnikový software pro environmentální sledování, avšak dalších 42 % tento software - i když ne zcela komplexní - má.

Na dotaz stanovení priorit pro zelené IT iniciativy odpovídali respondenti odlišně. Jako nejnaléhavější důvod k implementaci podnikového softwaru schopného spravovat dopad na životní prostředí byla zmiňována marketingová hodnota, a to 35 % Skandinávců. Toto hledisko tak předstihlo shodu s předpisy (22 %) a úsporu nákladů (19 %). Naproti tomu dotazovaní manažeři v zemích Beneluxu a v USA pokládají za důležitou výhodu spíše než marketingový nebo ekonomický přínos shodu s ekologickými předpisy (36 % v USA, 34 % v zemích Beneluxu).

Více než polovina dotazovaných amerických a evropských organizací vyjádřilo zájem o funkčnost pro environmentální sledování začleněnou do jejich stávajících řešení ERP. Nicméně i když je zájem vysoký, málokdo byl schopen jmenovat dodavatele ERP, jejichž produkty tuto konkrétní funkčnost obsahují.

Jak měřit ekologičnost?

"Výsledky tohoto nezávislého průzkumu ukazují, že měření zelených iniciativ znovu vstoupilo na pořad jednání představenstev společností v Evropě i v USA. Stejně tak poukazují na to, že i přes vnímanou důležitost sledování a snižování environmentální stopy jsou organizace nadále neschopny získávat ze svých podnikových systémů informace na podporu těchto iniciativ. Ve skutečnosti v převážné většině netuší, jak by jim podnikové aplikace mohly v tomto směru pomoci," řekl generální ředitel společnosti IFS Alastair Sorbie.

Otázky životního prostředí jsou stále důležitější nejen pro zákazníky, ale také pro kapitálový trh, který chce investovat do etičtějších a udržitelnějších organizací. IFS se proto zaměřuje na podporu uživaterlů svých systémů plně integrovanými aplikacemi pro sledování environmentálního dopadu, které jim pomohou při plnění předpisů, řízení rizik na úrovni představenstva, omezování dopadu na životní prostředí a snižování nákladů. Nástroj IFS Eco-footprint Management, který je integrovanou součástí sady aplikací IFS Applications, poskytuje organizacím důslednou kontrolu a transparentní sledování dopadů jejich činnosti na životní prostředí. Nabízí standardní podnikovou metodiku na pomoc při kontrole nákladů, přípravě na nároky legislativy v oblasti ochrany životního prostředí a plnění požadavků zákazníků na ekologické dopady jejich spotřebitelských rozhodnutí.

Informace o nástroji IFS Eco-footprint Management jsou k dispozici na: www.ifsworld.com/cz/solutions2/cp/eco-footprint_management/

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.