Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ke zpětnému odběru se chystají čtyři nové zákony

06. březen 2013

Logicky by tato změna měla být provedena zároveň s přípravou zcela novéhozákona o odpadech, jehož věcný záměr měl být předložen vládě už koncem minuléhoroku, což se bohužel nestalo. Na osud samostatného zákona o zpětném odběru jsemse dotázali Matyáše Vitíka, tiskového mluvčího Ministerstvaživotního prostředí.

Jak to tedy v současné době s přípravou nového zákona o zpětnémodběru vypadá?

Věcné záměry zákonů jsou ve fázi příprav, některé zákony již prošly vnitřnímpřipomínkovým řízením jak na Ministerstvu životního prostředí, tak naMinisterstvu průmyslu a obchodu, které je spolupředkladatelem těchto zákonů.

Jaký bude další postup?

Po vypořádání připomínek z vnitřních připomínkových řízení jsou a budou věcnézáměry konzultovány se zainteresovanými stranami. Po těchto konzultacích budouvěcné záměry předloženy do meziresortního připomínkového řízení a po vypořádáníbudou předloženy vládě ČR.

Hovořilo se i o tom, že by se měl zákon o zpětném odběru dále dělitna zákony o zpětném odběru jednotlivých komodit. Panuje stále ještě tentonázor?

Ano. V současné době se připravují čtyři věcné záměry zákonů: zákon obateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, zákon ovozidlech s ukončenou životností, zákon o zpětném odběru odpadních pneumatik azákon o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. Není ovšemvyloučeno, že na závěr rozhodne Legislativní rada vlády o sloučení některýchtěchto zákonů.

Mezi návrhy se objevil i návrh na vynětí odpadních olejů ze zpětnéhoodběru a na zřízení kolektivního systému pro zpětný odběr pneumatik. Jak dalekojsou tyto záměry, pokud se o nich ještě uvažuje?

Kvůli malé efektivnosti zpětného odběru odpadních olejů se odpadní oleje jižnebudou sbírat v režimu zpětného odběru. Plánuje se i zřízení kolektivníhosystému pro zpětný odběr pneumatik. Majoritní výrobci pneumatik projevili zájemo stanovení podmínek pro kolektivní systém na sběru odpadních pneumatik.

Příprava nové legislativy v oblasti odpadového hospodářství se vlečeuž několik let. Nemáte obavu, že až se návrh dostane k projednávání, bude užzastaralý, respektive ho praxe překoná?

O zákonech se neustále jedná, a to především se zainteresovanými stranami zpraxe. Proto by zákony neměly být po svém projednání zastaralé. Ministerstvoživotního prostředí společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu by chtělopředložit věcné záměry zákonů nejpozději do poloviny tohoto roku vládě ČR.

Věcné záměry zákonů o zpětném odběru jednotlivých komodit chtějí příslušnáministerstva předložit vládě do poloviny letošního roku.


Autoři: JARMILAŠŤASTNÁ

Zdroj: www.ihned.cz

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.