Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Změny v odpadové legislativě od 1.1.2021 pro běžnou praxi

Výběr změn pro běžnou podnikovou praxi, které jsou navrženy v nové odpadové legislativě.

13. prosinec 2020

ODPADY: aktuální změny legislativy, nový zákon o odpadech

Seminář: Nová odpadová legislativa - zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Úplné znění

Průběžná evidence odpadů

Nová úprava zjednodušuje text požadavků k vedení evidence, ale zároveň přináší "zásadní" problém pro běžnou praxi:

Průběžná evidence odpadů se vede při každém předání nebo převzetí odpadu. Pokud dochází k předání odpadů v intervalu delším než jeden měsíc, uvede se alespoň jednou měsíčně údaj o množství odpadů vyprodukovaných od posledního údaje v evidenci (!!!). V případě komunálního odpadu se vede průběžná evidence alespoň jednou měsíčně. 

Jak budete zjišťovat množství nepředaného odpadu (odhadovat či vážit každý pytel a nádobu, a co kontejnery)? A pokud uvedete z důvodu chyby vážení/odhadu více, než bude pak následující vývoz? Použijete kód pro inventární rozdíl, či zpětně změníte původní váhy?

Nově je v průběžné evidenci povinný jen list č. 2 formuláře Hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence (příloha č. 13 k vyhlášce o podrobnostech nakládání). V obsahu formuláře jsou drobné změny, pokud máte svoje vlastní formuláře pro vedení evidence, bude vhodné je upravit podle nového formuláře pro hlášení.

Označování odpadů

Ostatní odpady: stále není povinné označovat ostatní odpady, platí jen "odpady musí být soustřeďovány v prostředcích, které jsou odlišeny tvarem, barvou nebo značením od prostředků nepoužívaných pro nakládání s odpady a od prostředků určených k soustřeďování jiných druhů odpadů".

Nebezpečné odpady: nově se označuji už jen prostředky pro soustřeďování nebezpečných odpadů (dříve i místa pro soustřeďování). Ostatní požadavky na označení jsou téměř stejné vč. velikosti etiket a symbolů (stále platí, že kompletní štítek musí být větší než je uváděno v tabulce přílohy č. 19 k vyhlášce o podrobnostech nakládání). 

Údaje o předávající osobě a odpadu - písemná informace

Dodavatel odpadu poskytne osobě provozující příslušné zařízení určené pro nakládání s odpady a obchodníkovi s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek písemné informace podle přílohy č. 12 k vyhlášce o podrobnostech nakládání a nové mimo jiné i identifikační list nebezpečného odpadu. Dosud ILNO byl pouze umístěn jen v místě nakládání a nikam se předával.

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

  • ODPADY: nový zákon o odpadech

    Nová odpadová legislativa: zákon o odpadech, zákon o výrobcích s ukončenou životností, změnový zákon, prováděcí předpisy.

  • Maximální minimum pro původce odpadů

    Dvoudenní ON-LINE kurz přímo od tvůrců legislativy, zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze.

  • Podnikový ekolog (2denní kurz)

    Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy.  Kompletní vzorová dokumentace.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.