Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Aplikace ILNO a etikety pro nebezpečné odpady dokončena

Aplikace, ze které si snadno vytisknete nové kompletní identifikační listy nebezpečných odpadů pro všechny nebezpečné odpady včetně snadného vytvoření označení NO je již dokončena. Se spuštěním se čeká pouze na vydání novely vyhlášky ve Sbírce.

17. únor 2016

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Požadavky pro označení i obsah ILNO se však letos výrazně změní! Staré označení i ILNO je nutné nahradit novými (původně měla novela platit od 1.3. a ILNO a etikety upravit do 31.3.2016, ve Sbirce však zase novela dosud nevyšla).

Pro snadné řešení jsme připravili webovou aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně automatického vygenerování etiket (pro nádoby do 50L, 50-500L a nad 500L). 

Aplikace obsahuje databázi všech nebezpečných odpadů (cca 408 NO) s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření ILNO a etiket:

  • název a kód odpadu
  • kód podle ADR
  • fyzikální a chemické vlastnosti odpadu
  • identifikace nebezpečnosti (předpokládané nebezpečné vlastnosti)
  • grafický symbol nebezpečné vlastnosti
  • požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu
  • doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
  • opatření při nehodách, haváriích a požárech
  • významná telefonní čísla

Předvyplněné charakteristiky si můžete v databázi volně upravovat podle svých potřeb. Ve formuláři ILNO pouze zadáte kód odpadu (tím dojde k vyplnění všech údajů  z databáze) a už můžete hotové kompletní ILNO tisknout.

Součástí aplikace je i tvorba etiket. Nová právní úprava požaduje různé velikosti označení podle velikosti shromažďovacích prostředků. Připraveny jsou 3 nejpoužívanější velikosti (etikety pro obal do 50L, do 500L a nad 500L). Po zadání kódu odpadu se načtou z databáze požadované údaje a automaticky se vygenerují etikety.

ILNO i etikety si můžete uložit pro další použití.

Vygenerované ILNO i etikety včetně návodu k použití si můžete prohlédnout níže.

Kompletní soubor ILNO a etiket podle nových pravidel:

Aplikace Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Přehled všech změn legislativy odpadů:

Podrobné informace o celkových dopadech novelizovaných předpisů do praxe se dozvíte na aktuálním semináři k tématu změny odpadové legislativy (Praha, Brno):

Seminář ODPADY: změny legislativy a dopady do praxe

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.