Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Metodiky a stanoviska MŽP pro oblast ovzduší

Přehled metodických pokynů a stanovisek MŽP k problematice ochrany ovzduší. 

12. únor 2020

Metodiky a stanoviska

Technologické zdroje znečišťování ovzduší:

Energetika – spalování paliv:

 • Stanovisko ke způsobu stanovení počtu provozních hodin spalovacích stacionárních zdrojů
  stanovisko MŽP - provozní hodiny (PDF, 337 kB)
 • Stanovisko k aplikaci výjimky z emisního limitu pro NOx pro kotle a teplovzdušné přímotopné stacionární zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW spalující plynné palivo a zkapalněný plyn
  stanovisko MŽP - výjimka NOx pro kotle (PDF, 182 kB)
 • Stanovisko k § 17 odst. 3 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění
  stanovisko MŽP - §17 odst.3 písm.g) (PDF, 193 kB)
 • Stanovisko k aplikaci § 16 odst. 7 zákona č. 201/2012 Sb., zákona o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 172/2018 Sb.
  stanovisko MŽP - §16 odst. 7 (PDF, 137 kB)
 • Emisní faktory a poměry částic PM10 a PM2,5 v TZL pro vypracování energetických posudků a auditů
  sdělení MŽP - emisní faktory (PDF, 317 kB)

Výklad povinností zaměřený na podnikovou praxi se dozvíte na odborných kurzech věnovaných aplikované podnikové ekologii:

 • OVZDUŠÍ: novely předpisů, povinnosti firem, ISPOP, SPE a poplatky

  Novela zákona o ovzduší a vyhlášky č. 415/2012 Sb. Povinnosti provozovatelů, kategorizace zdrojů, sčítání kapacit, měření emisí, povolovací agenda, provozní řády... Zákon 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech. Ohlašování agendy ovzduší, ISPOP, aktuální formulář F_OVZ_SPE, poplatky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

 • Podrobný podnikový ekolog (4-denní kurz)

 • Podnikový ekolog (2-denní kurz)

  Dvoudenní intenzivní kurz pro funkci podnikový ekolog s praktickým návodem na zjištění povinností firmy. Legislativa životního prostředí vztahující se na podnikovou praxi. Registr právních požadavků. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNOPříručka pro oblast ŽP a kniha Povinnosti firem).

 • Legislativa životního prostředí v kostce

  Rychlý přehled hlavních povinností firem vztahujících se na podnikovou praxi. Změny předpisů a jejich dopady, nejčastější nedostatky v praxi, připravované změny. Kompletní vzorová dokumentace a roční předplatné na servis o změnách legislativy (roční Průvodce podnikovou ekologií, aplikace ILNO a kniha Povinnosti firem).

Autor: MŽP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.