Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů

Školení - odborná příprava pro odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OZO) pro možnost školit jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty. Součástí je i samostatná odborná příprava pro jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. OFF-LINE videozáznam.

OFF-LINE videozáznam

Obsah

Diisokyanáty se používají v celé řadě odvětví a aplikací, především k výrobě polyuretanových výrobků, jako jsou pěny, lepidla, těsnicí materiály a nátěry. Od 24. srpna 2023 je povinná odborná příprava. Povinnost školení se týká jakýchkoliv pracovníků manipulující s diisokyanáty nebo dohlížející na tyto úkoly.

Školení pracovníků provádí odborník na bezpečnost a ochranu zdraví při práci s odbornou způsobilostí získanou tímto odborným seminářem.

Školení formou videozáznamu:

Videozáznam Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů (obsahuje samostatné školení pro OZO a samostatné pro jednotlivé pracovníky)

 • délka školení pro OZO: cca 3 hod.
 • délka školení Envigroup pro pracovníky: cca 21 min.
 • délka školení ISOPA pro pracovníky: cca 13 min.

Školení může tedy využít jak OZO pro získání odborné přípravy pro další školení pracovníků, tak je vhodné i pro jednotlivé pracovníky, kteří s diisokyanáty nakládají.

1. část: Prvky odborné přípravy pro odborníky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

a) obecná odborná příprava, týkající se:

 • chemie diisokyanátů,
 • nebezpečí toxicity (včetně akutní toxicity),
 • expozice diisokyanátům,
 • limitních hodnot expozice na pracovišti,
 • způsobu, jakým se může senzibilizace vyvíjet,
 • zápachu jakožto indikace nebezpečí,
 • významu volatility jakožto rizika,
 • viskozity, teploty a molekulové hmotnosti diisokyanátů,
 • osobní hygieny,
 • potřebných osobních ochranných prostředků, včetně praktických instrukcí pro jejich správné použití, a jejich omezení,
 • rizika dermálního kontaktu a inhalační expozice,
 • rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,
 • režimu ochrany kůže a dýchacích cest,
 • ventilace,
 • čištění, úniků, údržby,
 • odstraňování prázdných obalů,
 • ochrany ostatních přítomných osob,
 • určení kritických fází nakládání,
 • bezpečnosti na základě chování,

b) středně pokročilá odborná příprava, týkající se:

 • dalších aspektů na základě chování,
 • údržby,
 • řízení změn,
 • vyhodnocení stávajících bezpečnostních pokynů,
 • rizika ve vztahu k použitému postupu aplikace,

c) pokročilá odborná příprava, týkající se:

 • veškerých dalších osvědčení potřebných pro specifická použití, na něž se vztahuje,
 • stříkání mimo postřikovací kabinu,
 • otevřeného zpracování horkých nebo teplých přípravků (> 45 °C).

2. část: Odborná příprava pro jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdržíte pro jednoho uživatele kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 8 999 Kč bez DPH:

Určeno pro:

Osoby s odbornou způsobilostí pro bezpečnost práce a pro jednotlivé pracovníky nakládající s diisokyanáty.

Dále pro pracovníky odpovědné za bezpečnost práce, ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění, zavádění a udržování systému managementu péče o životní prostředí a BOZP podle ISO 14000 a 45000.

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje studijní materiály. Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou 14D.

další informace: 606 638 325
Cena:3 966 Kč bez DPH
4 799 Kč včetně DPH
Délka:1 den, videozáznam z 1.6.23
Adresa:offline - videozáznam,
Lektor:Ing. Hana Krejsová

Další termíny

Seminář: Odborná příprava pro bezpečné používání diisokyanátů.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.