Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Identifikační listy a označení nebezpečných odpadů

Soubor všech identifikačních listů nebezpečných odpadů včetně tvorby etiket pro označení nádob (ILNO a etikety NO). Aktivní webová aplikace s možností ukládání dat o původcích, úprav jednotlivých položek a ukládání ILNO a etiket do PDF.

Původce odpadu a oprávněná osoba jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny. V blízkosti shromažďovacího prostředku nebezpečného odpadu musí být umístěn identifikační list shromažďovaného odpadu. Požadavky pro označení i obsah ILNO se však letos výrazně mění (vyhl. 83/2016 Sb.)! Od 1.6.2016 je platné pouze nové ILNO a nové značení nebezpečných odpadů.

Vzhledem ke změnám legislativy je tedy nutné přeznačit prostředky a místa pro soustřeďování nebezpečných odpadů (shromažďování, sběr, sklady, obaly, jímky a nádrže) obsahující odpady s nebezpečnými vlastnostmi. A také vyměnit identifikační listy pro nebezpečné odpady (ILNO).

Pro snadný přechod jsme pro Vás připravili webovou aplikaci, ze které si snadno vytisknete ILNO pro všechny nebezpečné odpady včetně etiket. Aplikace je od dubna 2016 součástí nových licencí k Průvodci podnikovou ekologií.

Aplikace obsahuje databázi všech odpadů (všech cca 415 nebezpečných i všechny odpady ostatní ) s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření ILNO a etiket:

  • název a kód odpadu
  • kód podle ADR
  • fyzikální a chemické vlastnosti odpadu
  • identifikace nebezpečnosti (předpokládané nebezpečné vlastnosti)
  • grafický symbol nebezpečné vlastnosti
  • požadavky pro bezpečné soustřeďování a přepravu odpadu
  • doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
  • opatření při nehodách, haváriích a požárech
  • významná telefonní čísla

Předvyplněné charakteristiky z databáze si můžete volně upravovat podle svých potřeb. Ve formuláři ILNO pouze zadáte kód odpadu (tím dojde k vyplnění všech údajů z databáze) a už můžete hotové kompletní ILNO tisknout. Aplikace je propojena s databází ARES pro pohodlné načítání firemních údajů.

Součástí aplikace je i tvorba etiket. Nová úprava požaduje různé velikosti označení podle velikosti shromažďovacích prostředků. Připraveny jsou 4 nejpoužívanější velikosti (etikety pro obal do 3L, 3-50L, 50-500L a nad 500L). Po zadání kódu odpadu ve formuláři etikety se načtou z databáze požadované údaje a automaticky se vytvoří etikety.

Vygenerované ILNO i etikety si můžete uložit pro další použití (formát PDF).

(návod k použití včetně ukázek ILNO i etiket jsou ke stažení níže)

Přístup pro více uživatelů k modulu ILNO a značení odpadů:

Cena Průvodce podnikovou ekologií, která zahrnuje modul ILNO, je stanovena pro jeden uživatelský přístup. V případě požadavku na přístup pro více uživatelů k modulu ILNO nás prosím kontaktujte). Počet firem (či provozoven), které uživatel může v aplikaci zadat není nijak omezen.

Volba velikosti etiket podle velikosti nádob:

Legislativa nově požaduje minimální velikosti etiket pro různé velikosti obalů. Vhodné etikety si můžete zakoupit i v našem eshopu:

Pokud se nechcete tiskem ILNO a etiket zabývat, rádi Vám připravíme hotové ILNO a etikety na míru. Stačí nás kontaktovat (nejlépe již s požadadovaným odpady a počty etiket) na info@envigroup.cz nebo na tel. 606 638 325.

Pro odpadové či poradenské firmy:

V případě požadavků na vlastní uživatelské rozhraní a individuální vzhled výstupů (ILNO a etikety) s Vaším logem či označením Vašich zákazníků, je možné pro Vás aplikaci přizpůsobit Vašim požadavkům. Aplikace je pak umístěna na samostatné webové stránce a přístupná pouze pro Vaší společnost (Vaše pracovníky nebo spolupracující osoby). V případě zájmu o úpravu aplikace ILNO a značení NO pro Vaše potřeby nás kontaktujte a rádi Vám zpracujme cenovou nabídku.

Seznam nebezpečných odpadů obsažených v aplikaci:

Aplikace obsahuje všechny nebezpečné odpady uvedené v Katalogu odpadů - celkem 415 kódů.

01 03 04, 01 03 05, 01 03 07, 01 03 10, 01 04 07, 01 05 05, 01 05 06, 02 01 08, 03 01 04, 03 02 01, 03 02 02, 03 02 03, 03 02 04, 03 02 05, 04 01 03, 04 02 14, 04 02 16, 04 02 19, 05 01 02, 05 01 03, 05 01 04, 05 01 05, 05 01 06, 05 01 07, 05 01 08, 05 01 09, 05 01 11, 05 01 12, 05 01 15, 05 06 01, 05 06 03, 05 07 01, 06 01 01, 06 01 02, 06 01 03, 06 01 04, 06 01 05, 06 01 06, 06 02 01, 06 02 03, 06 02 04, 06 02 05, 06 03 11, 06 03 13, 06 03 15, 06 04 03, 06 04 04, 06 04 05, 06 05 02, 06 06 02, 06 07 01, 06 07 02, 06 07 03, 06 07 04, 06 08 02, 06 09 03, 06 10 02, 06 13 01, 06 13 02, 06 13 04, 06 13 05, 07 01 01, 07 01 03, 07 01 04, 07 01 07, 07 01 08, 07 01 09, 07 01 10, 07 01 11, 07 02 01, 07 02 03, 07 02 04, 07 02 07, 07 02 08, 07 02 09, 07 02 10, 07 02 11, 07 02 14, 07 02 16, 07 03 01, 07 03 03, 07 03 04, 07 03 07, 07 03 08, 07 03 09, 07 03 10, 07 03 11, 07 04 01, 07 04 03, 07 04 04, 07 04 07, 07 04 08, 07 04 09, 07 04 10, 07 04 11, 07 04 13, 07 05 01, 07 05 03, 07 05 04, 07 05 07, 07 05 08, 07 05 09, 07 05 10, 07 05 11, 07 05 13, 07 06 01, 07 06 03, 07 06 04, 07 06 07, 07 06 08, 07 06 09, 07 06 10, 07 06 11, 07 07 01, 07 07 03, 07 07 04, 07 07 07, 07 07 08, 07 07 09, 07 07 10, 07 07 11, 08 01 11, 08 01 13, 08 01 15, 08 01 17, 08 01 19, 08 01 21, 08 03 12, 08 03 14, 08 03 16, 08 03 17, 08 03 19, 08 04 09, 08 04 11, 08 04 13, 08 04 15, 08 04 17, 08 05 01, 09 01 01, 09 01 02, 09 01 03, 09 01 04, 09 01 05, 09 01 06, 09 01 11, 09 01 13, 10 01 04, 10 01 09, 10 01 13, 10 01 14, 10 01 16, 10 01 18, 10 01 20, 10 01 22, 10 02 07, 10 02 11, 10 02 13, 10 03 04, 10 03 08, 10 03 09, 10 03 15, 10 03 17, 10 03 19, 10 03 21, 10 03 23, 10 03 25, 10 03 27, 10 03 29, 10 04 01, 10 04 02, 10 04 03, 10 04 04, 10 04 05, 10 04 06, 10 04 07, 10 04 09, 10 05 03, 10 05 05, 10 05 06, 10 05 08, 10 05 10, 10 06 03, 10 06 06, 10 06 07, 10 06 09, 10 07 07, 10 08 08, 10 08 10, 10 08 12, 10 08 15, 10 08 17, 10 08 19, 10 09 05, 10 09 07, 10 09 09, 10 09 11, 10 09 13, 10 09 15, 10 10 05, 10 10 07, 10 10 09, 10 10 11, 10 10 13, 10 10 15, 10 11 09, 10 11 11, 10 11 13, 10 11 15, 10 11 17, 10 11 19, 10 12 09, 10 12 11, 10 13 09, 10 13 12, 10 14 01, 11 01 05, 11 01 06, 11 01 07, 11 01 08, 11 01 09, 11 01 11, 11 01 13, 11 01 15, 11 01 16, 11 01 98, 11 02 02, 11 02 05, 11 02 07, 11 03 01, 11 03 02, 11 05 03, 11 05 04, 12 01 06, 12 01 07, 12 01 08, 12 01 09, 12 01 10, 12 01 12, 12 01 14, 12 01 16, 12 01 18, 12 01 19, 12 01 20, 12 03 01, 12 03 02, 13 01 01, 13 01 04, 13 01 05, 13 01 09, 13 01 10, 13 01 11, 13 01 12, 13 01 13, 13 02 04, 13 02 05, 13 02 06, 13 02 07, 13 02 08, 13 03 01, 13 03 06, 13 03 07, 13 03 08, 13 03 09, 13 03 10, 13 04 01, 13 04 02, 13 04 03, 13 05 01, 13 05 02, 13 05 03, 13 05 06, 13 05 07, 13 05 08, 13 07 01, 13 07 02, 13 07 03, 13 08 01, 13 08 02, 13 08 99, 14 06 01, 14 06 02, 14 06 03, 14 06 04, 14 06 05, 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 07, 15 01 10, 15 01 11, 15 02 02, 16 01 04, 16 01 07, 16 01 08, 16 01 09, 16 01 10, 16 01 11, 16 01 13, 16 01 14, 16 01 21, 16 02 09, 16 02 10, 16 02 11, 16 02 12, 16 02 13, 16 02 15, 16 03 03, 16 03 05, 16 03 07, 16 04 01, 16 04 02, 16 04 03, 16 05 04, 16 05 06, 16 05 07, 16 05 08, 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 16 06 06, 16 07 08, 16 07 09, 16 08 02, 16 08 05, 16 08 06, 16 08 07, 16 09 01, 16 09 02, 16 09 03, 16 09 04, 16 10 01, 16 10 03, 16 11 01, 16 11 03, 16 11 05, 17 01 06, 17 02 04, 17 03 01, 17 03 03, 17 04 09, 17 04 10, 17 05 03, 17 05 05, 17 05 07, 17 06 01, 17 06 03, 17 06 05, 17 08 01, 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03, 18 01 01, 18 01 03, 18 01 06, 18 01 08, 18 01 09, 18 01 10, 18 02 02, 18 02 05, 18 02 07, 18 02 08, 19 01 05, 19 01 06, 19 01 07, 19 01 10, 19 01 11, 19 01 13, 19 01 15, 19 01 17, 19 02 04, 19 02 05, 19 02 07, 19 02 08, 19 02 09, 19 02 11, 19 03 04, 19 03 06, 19 03 08, 19 04 02, 19 04 03, 19 07 02, 19 08 06, 19 08 07, 19 08 08, 19 08 10, 19 08 11, 19 08 13, 19 10 03, 19 10 05, 19 11 01, 19 11 02, 19 11 03, 19 11 04, 19 11 05, 19 11 07, 19 12 06, 19 12 11, 19 13 01, 19 13 03, 19 13 05, 19 13 07, 20 01 13, 20 01 14, 20 01 15, 20 01 17, 20 01 19, 20 01 21, 20 01 23, 20 01 26, 20 01 27, 20 01 29, 20 01 31, 20 01 33, 20 01 35, 20 01 37.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.