Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS

Základní seminář o povinnostech v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh či do oběhu. Povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů. Základy REACH a CLP. Oznamování látek na MZd a ECHA. Bezpečnostní listy. Povolování a omezování látek (SVHC látky). Klasifikace, balení a označování podle CLP - základní principy. Zákon 258/2000 Sb.: nakládání s chemickými výrobky. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Hlavní témata:

 • Základní principy nařízení REACH a CLP 
 • Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Oznamování směsí a detergentů na MZd
 • Oznamování látek na ECHA, povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Zákon 258/2000 Sb. - nakládání s chemickými výrobky.

Určeno pro:

osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Jde o základní seminář s představením jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Seminář je určen k identifikaci povinnosti jednotlivých článků v dodavatelském řetězci i uživatelů. Podrobné informace o řešení jednotlivých povinnosti jsou představeny na dalších specializovanějších seminářích.

Obsah kurzu

Chemická legislativa - povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh:

Základní principy nařízení REACH a CLP, chemický zákon 350/2012 Sb., zákon 258/2000 Sb.

 • Povinnosti v dodavatelském řetězci ve vztahu k registraci, notifikaci (oznamování látek na ECHA), povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů)
 • Bezpečnostní listy - základní povinnosti
 • Klasifikace, balení označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce.
 • Označování  podle CLP - základní principy, označování malých a velkých balení, označování směsí pro prodej spotřebiteli.
 • Zákon 258/2000 Sb., k nakládání s chemickými výrobky.
 • Praktická ukázka oznamování směsí do CHLAP a notifikace látek - oznamování látek na ECHA

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: RNDr. Oldřich Jarolím, ČIŽP; Ing. J. Fuitová, Envigroup

Termíny

Seminář: Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.