Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Formulář pro základní hodnocení rizika

Interaktivní formulář pro základní hodnocení rizika ekologické újmy podle NV 295/2011 Sb.

Cena:2 395 Kč bez DPH
2 898 Kč včetně DPH
Vazba:soubor MS Excel
Autor:ENVI GROUP s.r.o.
Popis zboží

Popis zboží

Podle zákona č. 167/2008 Sb. o ekologické újmě musí každý provozovatel, který provozuje stanovenou činnost, zpracovat základní hodnocení rizika ekologické újmy podle NV č. 295/2011 Sb.

Tato povinnost se týká téměř všech firem - viz přehled dotčených činností na konci článku!

Základní požadavky zákona:

Pokud provozujete stanovenou činnost, máte povinnost provést základní posouzení rizik.

Pokud se při základním hodnocení rizika nedosáhne více než 50 bodů, provozovatel toto hodnocení uschová pro potřeby kontroly a další povinnosti podle § 14 zákona (např. finanční zajištění) a nařízení vlády se na něho nevztahují. Totéž platí i pro provozovatele, který při základním hodnocení rizika přesáhne 50 bodů a současně je registrován v Programu EMAS nebo má systém EMS podle ISO 14 001.

Pokud při základním hodnocení rizika provozní činnosti dosáhne více než 50 bodů, provádí se podrobné hodnocení rizika.

Samotné základní hodnocení rizik však není vůbec jednoduchou záležitostí. Nařízení vlády č. 295/2011 Sb., které hodnocení blíže upravuje, přináší spolu s metodickými pokyny MŽP řadu výjímek, vzájemných souvztažností a pokynů. Při hodnocení tak musíte stále studovat všechny zdroje. Není to však vždy nutné.


ENVI GROUP Vám nabízí jednoduché řešení: interaktivní formulář pro zpracování základního hodnocení rizik

Pro usnadnění zpracování základního hodnocení vlastními silami jsme pro Vás připravili interaktivní formulář k základnímu hodnocení rizik ekologické újmy. Formulář obsahuje všechny výjimky a souvztažnosti z předpisů a metodických pokynů. Při vyplňování formuláře tedy nemusíte nic dalšího studovat.

Výhody formuláře:

 • filtrování podle činností usnadňující vyplnění a omezující chyby,
 • automatické vzorce a kontroly,
 • pohodlné vyplnění v Excelu,
 • hypertextové odkazy na předpisy a mapy s údaji potřebnými k hodnocení,
 • komentáře s nápovědou,
 • kompletní formulář pro zpracování a tisk, případně předání výstupu pro zákazníky poradenských firem,
 • velmi nízká cena v porovnání s obdobnými aplikacemi.

Přehled dotčených činností = povinnost základního hodnocení:

 • Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení,
 • provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu,
 • vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních,
 • čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních,
 • odběr povrchových vod,
 • odběr podzemních vod,
 • čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie,
 • vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení,
 • zacházení se závadnými látkami,
 • nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky,
 • přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 • nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty,
 • přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,
 • provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení (střední a větší zdroje),
 • nakládání s těžebním odpadem,
 • provozování úložišť oxidu uhličitého.

Pokud si přesto na základní hodnocení rizik netroufáte, nebo na toto činnost nemáte dost vlastního času, nabízíme Vám samozřejmně možnost zpracování základního (i podrobného) hodnocení rizik na klíč formou služby. Kontaktujte nás prosím na e-mail info@envigroup.cz nebo na tel. 606 638 325.

Publikace, které by vás mohli zajímat

Semináře, kurzy, školení

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.