Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list

Chemická legislativa pro výrobce, dovozce, distributory a následné uživatele pro praxi. Prakticky zaměřený intenzivní kurz pro osoby odpovědné za uvádění chem. látek/směsí na trh/do oběhu či jejich používání při své průmyslové nebo profesionální činnosti.  Kurz s představením základních povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny praktické povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem".

Hlavní témata:

 • základní principy nařízení REACH a CLP
 • povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh
 • konkrétní povinnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a prodejců
 • oznamování látek na ECHA a oznamování směsí do databáze CHLaP 
 • balení a označování podle CLP - základní principy nařízení a důrazem na praxi v rámci dodavatelského řetězce
 • zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky
 • tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem"

Určeno pro:

osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory, prodejce a poradce. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej/používání chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Jde o kurz s představením základních jednotlivých povinností, které ukládá evropská i česká chemická legislativa. Podrobněji jsou řešeny povinnosti při uvádění na trh (označování, oznamování, bezpečnostní list). Absolvent kurzu by měl zvládnout

 • idenfikovat povinnosti při výrobě/dovozu látek či směsí
 • zpracovat oznámení směsi do databáze CHLaP
 • zpracovat české označení látky/směsi
 • zabezpečit nakládání s CHL na pracovištích
 • zpracovat/upravit bezpečnostní list z podkladů výrobce

Bonus:

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Obsah kurzu

1. den: Chemická legislativa

 • základní požadavky nařízení REACH
 • základní požadavky nařízení CLP
 • povolování, omezování – základy týkající se látek, směsí, a předmětů
 • oznamování směsí na agenturu ECHA (základní informace)
 • oznamování směsí do databáze CHLaP (podrobnější informace)
 • požadavky na balení a označování látek a směsí (vytvoření etikety podle údajů z BL)
 • zákon 258/2000 Sb., povinnosti k nakládání s chemickými výrobky (pravidla, školení, věkové omezení)

2. den: Bezpečnostní list

 • tvorba, úprava a kontrola bezpečnostních listů "krok za krokem" (z podkladů výrobce)
 • nejčastější chyby v bezpečnostních listech
 • formáty BL po 1.6. 2017
 • základní informace o rozšířeném bezpečnostním listu – expoziční scénáře a jejich využití v praxi

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Zpracování bezpečnostních listů

V případě zájmu pro vás zajistíme zpracování či aktualizaci bezpečnostních listů pro chemické látky či směsi podle platné legislativy (nařízení CLP, nařízení REACH), více informací.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: lektoři Envigroup

Termíny

Seminář: 2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.