Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře

Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře a jejich využití v praxi. Bezpečnostní list podle nařízení REACH přináší nový rozsah informací o podmínkách pro bezpečné použití chemických látek nebo směsí v dodavatelském řetězci. Součástí bezpečnostních listů pro čisté látky jsou scénáře expozice, ve kterých jsou vyhodnocena rizika konkrétního použití dané látky. K expozičním scénářům se váže řada povinností, se kterými se na semináři seznámíte. Určeno zejména pro výrobce chemických směsí, následné uživatele a distributory. Včetně roční aplikace PPE/ILNO.

Hlavní témata:

  • Expoziční scénáře a jejich využití v praxi

Za poskytování informací o podmínkách bezpečného používání chemických látek nebo směsí jsou zodpovědní: výrobci, dovozci a následní uživatelé.

Podle nařízení REACH má povinnost vypracovat scénář expozice registrant, který vyrábí nebo dováží více než 10 tun látky podléhající registraci za rok a látka je klasifikována jako nebezpečná. Scénáře expozice jsou poskytovány dodavatelskému řetězci a jsou povinnou součástí rozšířeného bezpečnostního listu na čisté klasifikované látky.

Následný uživatel, výrobce směsí musí vyhodnotit expoziční scénáře složek své směsi a zjištěné informace zapracovat do svého bezpečnostního listu na směs.

Současně se scénáři expozice musí řídit výrobci chemických směsí a uživatelé chemických látek a dále provést porovnání podmínek stanovených ve scénáři s podmínkami nakládání a řízení rizika ve firmě.

Určeno pro:

Osoby dotčené nařízením REACH a CLP, tj. výrobce, dovozce, následné uživatele, distributory. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění. 

Určeno zejména pro výrobce chemických směsí a uživatele chemických látek. Pro osoby začínající s úpravou a tvrobou BL je určen seminář BEZPEČNOSTNÍ LIST: sestavování a kontrola BL.

Obsah kurzu

  • Seznámení s rozšířeným bezpečnostním listem a expozičními scénáři.
  • Seznámení s podmínkami tvorby expozičních scénářů.
  • Princip systému deskriptorů a hodnocení rizika
  • Data z expozičních scénářů potřebná pro porovnání shody s podmínkami ve firmě
  • Povinnosti související s ES
  • Praktické zkušenosti s expozičními scénáři

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Zpracování bezpečnostních listů

V případě zájmu pro vás zajistíme zpracování či aktualizaci bezpečnostních listů pro chemické látky či směsi podle platné legislativy (nařízení CLP, nařízení REACH), více informací.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: lektoři Envigroup

Termíny

Seminář: Rozšířený bezpečnostní list – expoziční scénáře.
Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.