Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Zpracování bezpečnostních listů

Zajistíme pro Vás zpracování či aktualizaci bezpečnostních listů (BL) pro chemické látky či směsi podle platné legislativy (nařízení CLP, nařízení REACH)

Pro dovozce, výrobce, distributory, následné uživatele chemických látek a směsí zajišťujeme:

 • zpracování bezpečnostních listů (BL) látek a směsí podle aktuální legislativy
 • klasifikace směsí podle nařízení CLP
 • revize a aktualizace BL podle požadavků platné legislativy
 • zpracování českých BL podle originálních BL
 • sestavení označení (etiket) pro chemické látky a směsi podle platné legislativy
 • oznámení nebezpečných chemických směsí do databáze CHLaS

Rádi pro Vás zpracujeme nabídku - prosím kontaktuje nás:

tel.  +420 723 312 664, 606 638 325

Orientační ceny

 • úprava stávajících CZ BL: cca 1 500 Kč/BL (dle rozsahu úprav a kvality podkladů)
 • úprava BL z DE či ENG originálů: cca 2 200 Kč (podle kvality podkladů)
 • tvorba nových BL: cca 3 200 Kč
 • oznámení chemických směsí do databáze CHLAP (výroba směsí, dovoz směsí z EU/mimo EU): cca 300 Kč/BL
 • notifikace chemických látek na agenturu ECHA (výroba látek, dovoz látek/směsí z mimo EU): cca 400 Kč

Informace k aktuálnosti bezpečnostních listů:

Bezpečnostní list stanoví mechanismus předávání náležitých informací o bezpečnosti klasifikovaných látek a směsí, včetně informací z příslušných zpráv o chemické bezpečnosti bezprostředním následným uživatelům ve směru dodavatelského řetězce. Informace uvedené v bezpečnostním listu musí být v souladu s informacemi ve zprávě o chemické bezpečnosti, pokud se vyžaduje. Byla-li vyhotovena zpráva o chemické bezpečnosti, uvedou se příslušné scénáře expozice v příloze bezpečnostního listu, aby bylo usnadněno odkazování na ně v příslušných položkách bezpečnostního listu.

Bezpečnostní list umožní uživatelům učinit nezbytná opatření týkající se ochrany lidského zdraví a bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Zpracovatel bezpečnostního listu přihlédne k tomu, že bezpečnostní list musí informovat uživatele o nebezpečnosti látky nebo směsi a poskytnout informace o jejím bezpečném skladování, manipulaci a odstraňování.

Bezpečnostní list se dodává v úředním jazyce členského státu, v němž je látka nebo přípravek uveden na trh.

Informace v bezpečnostním listu musí být napsány jasně a stručně. Bezpečnostní list sestaví odborně způsobilá osoba, která zohlední specifické potřeby a znalosti uživatelů, pokud jsou známy.

Dodavatelé bezpečnostní list neprodleně aktualizují, jakmile jsou k dispozici informace, které mohou ovlivnit opatření k řízení rizik nebo nové informace o nebezpečnosti, dále po udělení nebo zamítnutí povolení a po uložení omezení. Nová verze opatřená datem a označená jako „Revize: (datum)" se poskytuje zdarma v tištěné nebo elektronické podobě všem předchozím příjemcům, kterým byly látka nebo směs dodány během předchozích dvanácti měsíců. Veškeré aktualizace provedené po registraci obsahují registrační číslo.

Bezpečnostní list podle REACH

Od 1. 12. 2010 musí být všechny chemické látky uváděné na trh klasifikovány podle nařízení ES 1272/2008 (CLP). Výjimka z toho platila u látek uvedených na trh před 1.12.2010, které nemusely být znovu označeny nebo zabaleny, nebo pokud u nich nebyla nutná revize bezpečnostního listu - bylo možné použít původní bezpečnostní listy až do 1.12.2012.

U směsí je povinné dodat bezpečnostní listy s  klasifikací podle nařízení ES 1272/2008 (CLP) od 1.6.2015, u směsí uvedených na trh před 1.6.2015, které nebyly znovu označeny nebo zabaleny, nebo pokud u nich nebude nutná revize stávajícího bezpečnostního listu bylo možné použít původně platné bezpečnostní listy až do 1.6.2017. Od 1.6.2017 musí být ve všech BL uváděna klasifikace pouze podle nařízení CLP!

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.