Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Průvodce podnikovou ekologií (ebook) vč. ILNO

Aplikace PPE/ILNO: Internetová publikace. Aktivní on-line průvodce problematikou podnikové ekologie. Povinnosti, komentáře, řešení. Možnost filtrování povinností - sestavení registru závazných povinností (EKOaudit). Kompletní ILNO a značení NO. Příklady a vzory dokumentů.

Cena:8 999 Kč bez DPH
10 889 Kč včetně DPH
Vazba:eBook - webová aplikace
Autor:Ing. Zdeněk Fildán
Rozsah:cena zahrnuje přístup na 1 rok
Popis zboží

Popis zboží

Představujeme Vám aktivní a vysoce efektivní řešení problematiky podnikové ekologie, environmentální legislativy a požadavků systémů EMS v oblasti právních požadavků 

Tento průvodce Vám pomůže snadno zjistit, které povinnosti se Vaší firmy týkají a zároveň Vám nabídne jejich řešení včetně praktické vzorové dokumentace.

Sledujeme za Vás změny právních předpisů a jejich dopady do podnikové praxe!

 • Interaktivní on-line průvodce podnikovou ekologií
 • Kompletní zpracovaní hlavních oblastí
 • INFOservis o změnách předpisů a jejich dopadech do praxe
 • Filtrování povinností podle Vašich činností
 • Tvorba individuálních registrů právních požadavků - ideální pro EMS
 • Kompletní soubor Identifikačních listů a označení nebezpečných odpadů
 • Přehledy povinností s aktivními odkazy na plná znění předpisů
 • EKOaudit pro vlastní přezkoumání podniku
 • Vzory a příklady podnikové provozní dokumentace

Zahrnuje všechny hlavní oblasti podnikové ekologie:

 • chemické látky a směsi,
 • prevence závažných havárií,
 • odpady,
 • využívání a ochrana vod,
 • ochrana ovzduší,
 • integrovaná prevence,
 • obaly,
 • ekologická újma.

Moduly Průvodce podnikovou ekologií:

eBook Povinnosti firem v podnikové ekologii 

Část upravující problematiku podnikové ekologie v členění podle v jednotlivých oblastí. Vysvětlení pojmů, jednotlivé povinnosti s komentáři, odkazy na právní předpisy. V přílohách jsou uvedeny nejdůležitější podrobnější informace.

Celkovýpřehled povinností

Aktivní tabulkové přehledy povinností stanovené právními předpisy v oblasti podnikové ekologie s odkazy na plné aktuální znění paragrafů upravující danou povinnost, prováděcí předpisy a na články s komentáři.

Sestavení registru právních požadavků

Výběrové dotazníky pro filtrování povinností podle rozsahu činností pro vytvoření individuálních registrů právních požadavků. Výstupem jsou aktivní individuální seznamy povinností (může plně sloužit jako registr právních požadavků pro EMS).

EKOaudit: hodnocení souladu

Modul pro posouzení firmy z hlediska úrovně plnění povinností v podnikové ekologie. S tímto modulem si snadno provedete sami ekologický audit Vaší firmy bez nutnosti hlubších znalostí problematiky podnikové ekologie.

ILNO a značení NO

Soubor všech identifikačních listů nebezpečných odpadů včetně tvorby etiket pro označení nádob (ILNO a etikety NO). Modul zahrnuje webovou aplikaci s databází všech nebezpečných odpadů (cca 415 NO) s předvyplněnými charakteristikami pro vytvoření ILNO a etiket s možností jejich úpravy. Podrobný popis modulu včetně ukázek.

Kompletní vzorová dokumetace

Provozní řády, havarijní plány, bezpečnostní karty pro chemické látky a směsi, grafické symboly  a další užitečné dokumenty.

INFOservis

Měsíční informační servis o aktuálních termínech, změnách legislativy a jejich dopadech do praxe.

Kniha EMS podle ISO 14001

PDF poblikace o problematice EMS s představením jednotlivých požadavků normy a jejich bližší vysvětlení. Uvádí potřebnou dokumentaci, požadavky na záznamy, nejčastější nedostatky v praxi, environmentální indikátory, registry požadavků a další informace.

Doporučujeme:

K této publikaci je vhodným doplňkem základní tištěná publikace Povinnosti firem v podnikové ekologii

Pro hlubší informace je dále k dispozici publikace Příručka pro oblast životního prostředí (elektronická či tištěná verze). Tento produkt přestavuje podrobný manuál podnikového ekologa.

Publikace, které by vás mohli zajímat

Semináře, kurzy, školení

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.