Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce

Nový zákon 542/2020 Sb. upravuje pravidla pro předcházení vzniku odpadu z vybraných výrobků (VUŽ) - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla, regulaci obsahu nebezpečných látek ve VUŽ, povinnosti výrobců při uvedení VUŽ na trh, zpětný odběr či sběr VUŽ, a to s cílem zajistit co největší podíl jejich opětovného použití a recyklace, zvláštní pravidla pro nakládání s VUŽ včetně jejich využití a odstranění, povinnosti osob při nakládání s VUŽ. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Vysíláno i ON-LINE

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace). V případě zájmu o on-line vysílání uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "ON-LINE".

Určeno pro

Seminář je určen pracovníkům odpovídajícím za dopady nového zákona 542/2020 Sb. (výrobce, distributory, prodejce a původce vybraných výrobků - elektrozařízení, baterie nebo akumulátory, pneumatiky a vozidla) Dále podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství/VUŽ a zavést je do podnikové praxe.

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Obsah kurzu

Nová legislativa VUŽ - zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností (VUŽ):

 • Právní rámec, prováděcí předpisy, metodické pokyny
 • Vztah zákona o VUŽ k zákonu o odpadech
 • Struktura, Působnost zákona
 • Základní pojmy: EEZ, BAT/AKU, PNEU, VOZ
 • Subjekty: výrobce, distributor, poslední prodejce, pověř. zástupce
 • Klíčové rozdíly oproti zákonu o odpadech, rozšířená odpovědnost výrobce
 • Zjednodušený odpadový režim
 • Osoby oprávněné převzít VUŽ, ZO, MZO,
 • Povinnosti provozovatele MZO, distributora, posledního prodejce
 • Zápis do Seznamu výrobců
 • Způsoby plnění povinností IS x KS
 • Kauce
 • Min. hustota sběrné sítě, cíle ZO a využití EEZ, BAT, PNEU
 • Oddělené uvádění nákladů od ceny výrobku
 • Elektrozařízení
 • Baterie a akumulátory
 • Pneumatiky
 • Vozidla s ukončenou životností
 • Sankce

Další informace

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Ing. Eva Směšná

Termíny

Seminář: Výrobky s ukončenou životností – dopady nového zákona na výrobce, distributory, prodejce a původce.
Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.