Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Maximální minimum pro původce odpadů

Dvoudenní kurz přímo od tvůrců legislativy, vyvedený odborníky z MŽP a MV zaměřený od problematiky definice odpadu, vedlejších produktů, nebezpečné odpady a zařazování do katalogu přes obecné povinnosti jako je evidence a ohlašování, správní řád až po nakládání se specifickými odpadovými toky jako jsou čistírenské kaly a bioodpady, stavební odpady atp. Návody na řešení nejčastějších složitých situací. Kurz s certifikátem Univerzity Karlovy v Praze. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Hlavní témata semináře:

 • Působnost zákona o odpadech
 • Odpadový x jiný režim x vedlejší produkt
 • Nakládání s odpady
 • Nebezpečné odpady (vyloučení nebezpečných vlastností, ILNO, balení odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady, systém evidence přepravy nebezpečných odpadů)
 • Specifické odpadové toky (kaly z čistíren odpadních vod, sedimenty, biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu, stavební a demoliční odpady)
 • Systém kontroly státem (správní řád, přestupky, činnost)
 • možnost dotazů k aplikaci chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

Určeno pro:

Seminář je určen pracovníkům odpadových firem, podnikovým ekologům, poradcům a dalším zájemcům o tuto problematiku, kteří se potřebují zorientovat v povinnostech v odpadovém hospodářství a zavést je do podnikové praxe.

Pořádá:

Kurz pořádá Přírodovědecká fakulta Karlovy Univerzity a účastní se ho lektoři z MŽP a MV.

Bonus:

Účastník obdrží kompletní výbavu pro podnikového ekologa v ceně 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Obsah kurzu

Mám vlastně vůbec odpad?

 • Vztahuje se na mě působnost zákona o odpadech - Š. Jakl, V. Pilnáček
 • Je možné využít jiný institut než odpadový režim? Co vše musím splnit, abych mohl mít vedlejší produkt? - Š. Jakl, V. Pilnáček, K. Husáková

Co musím znát, když mi vznikne odpad?

 • Zařazování podle druhu a kategorie - katalog odpadů, - V. Pilnáček
 • Hierarchie nakládání s odpady a její dopady na původce - Š. Jakl
 • Jak na předávání odpadů, možnosti nakládání s odpadem u původce - V. Pilnáček
 • Upuštění od třídění - A. Mařasová
 • Zapojení původců do systému obce - Š. Jakl
 • Odpadový hospodář - Š. Jakl
 • Doprava a přeshraniční přeprava odpadů - Š. Jakl
 • Shromažďování versusskladování - Š. Jakl
 • Zpětný odběr v kostce - Š. Jakl
 • Evidence nakládání s odpady - A. Mařasová

Co s nebezpečným odpadem?

 • Vyloučení nebezpečných vlastností - V. Pilnáček
 • Identifikační listy nebezpečného odpadu, balení nebezpečných odpadů, nakládání s nebezpečnými odpady u původce - A. Mařasová
 • Systém evidence přepravy nebezpečných odpadů - Š. Jakl

Specifické odpadové toky

 • Kaly z čistíren odpadních vod - K. Husáková
 • Sedimenty - K. Husáková
 • Biologicky rozložitelné odpady, vedlejší produkty živočišného původu - K. Husáková
 • Stavební a demoliční odpady - V. Pilnáček

Systém kontroly státem

 • Správní řád, přestupky - P. Rýpalová
 • Činnost ČIŽP - P. Rýpalová

Aplikace chemické legislativy (nařízení CLP, REACH) v oblasti odpadů

 • řešení případných dotazů v oblati nařízení CLP, REACH ve vztahu k odpadům - J. Fuitová

Lektoři:

Ing. Kristýna Husáková, MŽP

 • 2012 - doposud Ministerstvo životního prostředí odbor odpadů
 • 2011 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení integrované prevence
 • 2006 - 2011 Česká zemědělská univerzita, Udržitelné využívání přírodních zdrojů, Odpady a jejich využití

Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP

 • 2017 - doposud Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Správní právo a právo životního prostředí, Ph.D. studium
 • 2011 - doposud Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů

Ing. Alena Mařasová, FCC

 • 2014 - doposud FCC Česká republika, s.r.o., legislativní podpora
 • 2013 - 2014 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
 • 2008 - 2012 Česká inspekce životního prostředí, oddělení odpadového hospodářství

Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP

 • 2014 - doposud Ministerstvo životního prosteřdí, odbor odpadů
 • 2014 - doposud Ústav pro životní prostředí, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, - Ph.D. studium - biosušení kalů z ČOV
 • 2012 - 2014 ALS Environmental
 • 2012 - 2014 Environmental coordinator assistant - Cemex

Mgr. Pavlína Rýpalová, MV

 • 2018 - doposud Ministerstvo vnitra, odbor legislativy a koordinace předpisů
 • 2016 - 2018 Ministerstvo životního prostředí, odbor odpadů
 • 2011 - 2016 Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Právo a právní věda

Ing., Mgr. Jitka Fuitová, ENVIGROUP

 • 2017 - dosud ENVIGROUP s.r.o. specialista na CLP, REACH, ADR

Další informace

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Ing. Kristýna Husáková, MŽP; Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl, MŽP; Ing. Alena Mařasová, FCC; Mgr. Vojtěch Pilnáček, MŽP; Mgr. Pavlína Rýpalová, MV; Ing., Mgr. Jitka Fuitová, ENVIGROUP

Termíny

Seminář: Maximální minimum pro původce odpadů.
Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.