Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnosti v dodavatelském řetězci včetně následných uživatelů

Povinnosti výrobců, dovozců, distributorů, prodejců, následných i konečných uživatelů (chemické látky a směsi, předměty, aerosoly, biocidy, detergenty...). Podrobný souhrn povinností jednotlivých článků dodavatelského řetězce při plnění evropských nařízení REACH a CLP i českých předpisů. Povinnosti vyplývající ze souvisejících předpisů (detergenty, aerosoly, přeprava ADR, biocidy, povinnosti vůči předmětům podle REACH) při uvádění jednotlivých typů chemických výrobků na trh.

Hlavní témata:

Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh a při jejich používání:

 • Základní povinnosti z nařízení REACH a CLP
 • Povinnosti z chemického zákona
 • Povinnosti ze zákona o veřejném zdraví
 • Povinnosti z dohody ADR
 • Povinnosti v oblasti biocidů a detergentů
 • Povinnosti v oblasti aerosolů

Určeno pro:

Seminář je určen pro členy dodavatelského řetězce od výrobců/dovozců přes distributory až po prodejce a konečné uživatele chemických látek a směsí, předmětů, aerosolů, biocidů, detergentů...) .

Členy dodavatelského řetězce jsou výrobci (látek), dovozci (látek a směsí), následní uživatelé (uživatelé chemie obecně, výrobci směsí, výrobci předmětů), distributoři (distributorem je i maloobchodní prodejce chemických výrobků).

Obsah kurzu

Povinnosti v dodavatelském řetězci při uvádění chemických látek a směsí na trh a při jejich používání:

 • Základní povinnosti z nařízení REACH a CLP (registrace látek, notifikace, klasifikace, označování, balení a další)
 • Povinnosti z chemického zákona (oznamování nebezpečných směsí)
 • Povinnosti ze zákona o veřejném zdraví při nakládání s nebezpečnými látkami a směsmi (omezení prodeje a používání, zajištění nakládání OZO, školení, zabezpečení, písemná pravidla)
 • Povinnosti z dohody ADR (zejména povinnosti odesílatele a příjemce nebezpečných věcí)
 • Povinnosti v oblasti biocidů a detergentů (povinnosti při uvádění na trh, do oběhu, používání)
 • Povinnosti v oblasti aerosolů

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Ing. Hana Krejsová

Termíny

Seminář: Povinnosti v dodavatelském řetězci včetně následných uživatelů.
Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.