Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Poznámka k tisku – velikost symbolů

Pro správnou velikost symbolů na etiketách i ILNO je nutné tisknout dokumenty PDF ve skutečné velikosti. Pokud máte v nastavení tisku zvolenou variantu "Přizpůsobit" nebo "Zmenšit nadměrně velké stránky", tak výtisk bude zmenšený včetně symbolů. Je tedy nutné mít u Vaší tiskárny nastaveno "Skutečná velikost".

Informace o předvyplněných datech

Upozornění: předvyplněné údaje v databázi identifikačních listů jsou pouze návrhy, které vycházejí z průměrných podmínek praxe. Vždy je nutné navržené údaje v identifikačních listech posoudit a případně upravit podle konkrétních provozních podmínek, skutečných nebezpečných vlastností odpadů a jejich složení. Týká se to zejména položek:

3. Kód ADR nebo COTIF
5.1 Vzhled odpadu
5.2 Chemická stabilita
5.3 Možnost nebezpečných reakcí
5.4 Další informace
6.1 Klasifikace nebezpečného odpadu
6.2 Další nebezpečnost
6.3 Složení, informace o nebezpečných složkách
7.1 Technická opatření (způsob bezpečné přepravy, požadavky na soustřeďování)
7.2 Doporučené osobní ochranné pracovní prostředky
8.1 Opatření v případě náhodného úniku
8.2 První pomoc (popis poskytnutí první pomoci)
8.3 Metody a materiály pro omezení úniku, další pokyny
8.4 Protipožární vybavení

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.