Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví

Seminář k problematice chemických látek, více zaměřený na bezpečnost a ochranu zdraví. Analýza rizik, kategorizace práce, druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků, kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Vysíláno i ON-LINE

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace). V případě zájmu o on-line vysílání uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "ON-LINE".

Obsah

Seminář zaměřený na problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a ochraně zdraví. Cílem je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se nebezpečných chemických látek, chemických směsí a jejich odpadů ve vztahu k BOZP. Určeno pro všechny subjekty používající chemické látky či směsi.

 • Nebezpečné látky – analýza rizik a kategorizace práce (Výzkumný ústav bezpečnosti práce)
 • Druhy a charakteristiky osobních ochranných pracovních prostředků (Výzkumný ústav bezpečnosti práce)
 • Kontrolní orgány – co se kontroluje a kde jsou problémy (KHS)
  • ochrana zdraví při práci s chemickými přípravky", zaměření na vyhledávání a hodnocení rizik, zařazení prací do kategorií, vypracování pravidel o BOZP a ochraně ŽP při práci s NChLaS,
  • nejčastější nedostatky v zajištění PLS,
  • vybrané uznané nemoci z povolání, 
  • výběr a poskytování OOPP,
  • řešení přestupků.
 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami (Envigroup)
  • Nebezpečnost látek a směsí
  • Omezení pro předávání vybraných skupin nebezpečných chemických látek a směsí
  • Omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Zajištění odborně způsobilou osobou
  • Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (písemná pravidla)
  • Požadavky na skladování chemických látek a směsí
  • Evidence vysoce toxických látek
  • Odborná způsobilost
  • Výběr informačních povinností z nařízení REACH (přístup k bezpečnostním listům na pracovišti)
  • Poskytování bezpečnostních listů
  • Označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
  • Posouzení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií (v případě zájmu)

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Určeno pro:

Pro bezpečnostní techniky, osoby zodpovědné za chemické látky, ale i výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, sklady, logistická centra, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou 14D či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Ing. Jiří Tilhon, Ph.D., Výzkumný ústav bezpečnosti práce; Ing. Petra Ševčíková, Hygienická stanice Praha; Ing. Zdeněk Fildán, Envigroup

Termíny

Seminář: Chemické látky, bezpečnost a ochrana zdraví.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.