Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

b20 Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady

Povinnost:

S nebezpečnými odpady může původce nakládat pouze na základě souhlasu příslušného orgánu státní správy. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů však nepodléhají souhlasu.

31. červenec 2008

Dokumenty:

Předpisy: § 16 odst. 3 zákona o odpadech, § 2 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Příručka: B 4.2.2, B 4.2.5, Registr: B21

Komentář:

Nakládat s nebezpečnými odpady je možné pouze na základě souhlasu státní správy, pokud původce na tuto činnost již nemá souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona o odpadech. Shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun ročně udělují obecní úřady obcí s rozšířenou působností. Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady v množství nad 100 tun ročně uděluje krajský úřad.

Běžná firma provádí v oblasti nebezpečných odpadů pouze jejich shromažďování před předáním oprávněné osobě. Tím, že od 1.10.2013 byla zrušena povinnost mít souhlas k nakládání pro shromažďování, není v těchto případech souhlas úřadu již nepotřeba.  Je však nutné si dát pozor na označení míst, kde je odpad "skladován" před předáním oprávněné osobě. Vyhněte se označení typu 'Sklad NO', protože skladování odpadů je podle zákona již něco jiného než shromažďování a na skladování nebezpečných odpadů je nadále nutný souhlas k nakládání. Označení úložiště může být např. 'Shromaždiště NO' apod.

Souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady je tedy nutný od 1.1.2013 pouze pro tyto činnosti:  sběr, výkup, skladování, úprava, využití a odstranění odpadů, pokud na tyto činnosti nemá již souhlas k provozování zařízení podle § 14 zákona (tj. oprávnění k provozování zařízení k nakládání s odpady).

Žádost o souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady obsahuje identifikační údaje žadatele, jméno a místo trvalého pobytu fyzické osoby oprávněné jednat jménem žadatele, kopii podnikatelského oprávnění a seznam nebezpečných odpadů, se kterými bude nakládáno, odhad jejich množství za rok a místa a způsoby nakládání s nimi. Příklad žádosti o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady je uveden v příloze eB6.

Upozornění: platnost původních souhlasů k nakládání s nebezpečnými odpady (tj. rozhodnutí vydaná do 31.12.2001) skončila do 31.12.2003!

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.