Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ekoaudit

Posouzení firmy z hlediska úrovně plnění povinností v ochraně životního prostředí.

Účelem přezkoumání je především zjištění zabezpečení povinností v jednotlivých oblastech životního prostředí (odpadové hospodářství, vodní hospodářství, nebezpečné chemické látky a přípravky, ochrana ovzduší, problematika obalů a další oblasti).

V rámci tohoto kroku je realizováno zejména posouzení skutečného stávajícího stavu včetně veškeré dokumentace a porovnání s legislativními,  případně vnitřními  požadavky a identifikace doporučených opatření a rozsahu doplnění. Úvodní přezkoumání je prováděno na základě prohlídky provozů, studia písemných materiálů vztahujících se k aktivitám společnosti a jejich vlivům na životní prostředí a konzultací s odpovědnými pracovníky. Výsledkem úvodní analýzy je písemná zpráva obsahující komentář a doporučení ke všem uvedeným bodům.

Pokud byste si chtěli provést přezkoumání sami, můžete s výhodou využít náš produkt Průvodce podnikovou ekologií, který obsahuje v modulu Sestavení registru požadavků EKOaudit. EKOaudit představuje detailní podklad pro vlastní přezkoumání úrovně plnění povinností bez nutnosti hlubších znalostí legislativy životního prostředí. Ekoaudit zahrnuje kompletní a přehledný souhrn všech povinností na úseku ochrany životního prostředí vztahujících se na všechny fyzické a právnické osoby provozující podnikatelskou činnost.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.