Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Etikety pro nebezpečné odpady

Původce odpadu a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly správně označeny.

20. říjen 2008

Předpisy: § 13 odst. 2 zákona o odpadech

Původce a oprávněná osoba, která nakládá s nebezpečnými odpady, jsou povinni zajistit, aby nebezpečné odpady byly označeny písemně způsobem a v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 383/2001 Sb. a dále grafickým symbolem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení CLP) v rozsahu stanoveném zmíněnou vyhláškou. Nebezpečný odpad s nebezpečnou vlastností HP 9 (infekční odpad) se označuje grafickým symbolem podle vyhlášky (nařízení CLP nezná vlastnost "infekční").

Na výše uvedené požadavky však nebyla prováděcí vyhláška dosud upravena. V současném změní vyhláška stanovuje v § 5 tuto podmínku:

  • na shromažďovacím prostředku nebezpečného odpadu musí být uvedeno katalogové číslo a název shromažďovaného nebezpečného odpadu a jméno a příjmení osoby odpovědné za obsluhu a údržbu shromažďovacího prostředku.

Do konce roku 2015 lze používat původní označení nebezpečných odpadů tak, jak bylo platné před 1.10.2015 (tj. grafický symbol podle CLP, ADR či "staré" oranžové chemické symboly.).

Aplikace pro tisk etiket na nebezpečné odpady:

Pro vytvoření označení shromažďovacích prostředků na nebezpečné odpady podle CLP můžete použít sešit pro MS Excel na tisk etiket pro nebezpečné odpady. Aplikace obsahuje také nejběžnější Identifikační listy nebezpečných odpadů s novými kódy nebezpečných vlastností. Tyto etikety budou platné do doby, než nabyde účinnost novela vyhlášky 383/2001 Sb., která je nyní připravována (původně měla platit od 1.1.2016)     

Soubor je ke stažení v sekci Dokumentace pro ekology, část B - Odpady (přístup je bezplatný, ale je možný pouze po přihlášení. Pokud nejste dosud zaregistrováni, proveďte prosím registraci).

Etikety a ILNO podle NOVÝCH pravidel jsou k dispozici v produktech:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.