Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ochrana a využití vod

Činnosti podle zákona o vodách.

 • Zastupování při vodoprávních jednáních s orgány státní správy.
 • Zajišťování odběrů a rozborů vzorků dle vodoprávního rozhodnutí.
 • Vypracování ročního hlášení a zpracování podkladů.
 • Spolupráce na opatřeních vedoucích ke snížení znečištění a množství odpadních vod.
 • Zpracování havarijního plánu dle vyhlášky č. 450/2005 Sb.
 • Provozní řády ČOV, kanalizací, vodovodů, odlučovačů ropných látek a jiných vodohospodářských zařízení.
 • Vyhodnocení zkušebního provozu a vypracování žádosti o povolení trvalého provozu vodohospodářských zařízení.
 • Zpracování žádostí a dokumentace pro odběry povrchových a podzemních vod.
 • Žádosti o povolení vypouštění odpadních vod, souhlasy, vyjádření.
 • Poplatková hlášení a přiznání.
 • Pravidelná kontrola provozu, kontrola dokumentace, upozorňování na nedostatky formou zápisu a návrh na jejich odstranění, upozorňování na změny v legislativě a termíny pro splnění a zastupování při jednání s orgány státní správy.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.