Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Požadavky na shromažďovací prostředky (od 1.1.2023)

(§ 72 odst. 2 vyhlášky o podrobnostech): Soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní nebo veterinární péče musí splňovat následující požadavky:

  1. musí být certifikovány (!!!) pro daný způsob použití,
  2. nádoby na ostré předměty musí splňovat požadavky podle technické normy ČSN EN ISO 23907(85 4002) Ochrana před poraněním ostrými předměty,
  3. nádoby pro nebezpečný odpad musí být pevné, nepropustné, nepropíchnutelné a uzavíratelné,
  4. plastové pytle musí mít maximální objem 0,1 m3tloušťka materiálu musí být alespoň 0,1 mm; v případě plastových pytlů, které se používají na pracovištích s vysokým rizikem infekčních činitelů, musí být tloušťka materiálu alespoň 0,2 mm; při použití plastového pytle z tenčího materiálu musí být použito více pytlů do požadované tloušťky nebo musí být pytel umístěn do nádoby, která musí být z dezinfikovatelného a čistitelného materiálu.

Požadavky na označení shromažďovacích prostředků (od 1.1.2023)

(§ 72 odst. 2 písm. e) vyhlášky o podrobnostech): Kromě obecných požadavků musí být dále soustřeďovací prostředky na odpady ze zdravotní péče označeny

  1. časem vzniku odpadu,
  2. konkrétním oddělením, kde odpad vznikl,
  3. jménem osoby zodpovědné za nakládání a označení,
  4. údajem o hmotnosti odpadu a
  5. údajem o dalším způsobu nakládání

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.