Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Nová vyhláška č. 437/2016 Sb. o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

Ve Sbírce všla pod číslem 437/2016 Sb. snad poslední odpadová vyhláška. Je o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. Mění i 383/2001 Sb. a 341/2008 Sb. Ruší tu současnou pod číslem 382/2001 Sb.

22. prosinec 2016

ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Seminář: Nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu". Omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)". Případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma). Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Odpady

Obsah změn proti původní úpravě:

 • V návaznosti na změny v zákoně je vydána nová prováděcí vyhláška, která nahrazuje vyhlášku č. 382/2001 Sb.
 • Zařízení na použití upravených kalů – zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, které zahrnuje všechny díly půdních bloků, na kterých používá kaly jeden zemědělec, a všechna místa, kde dočasně ukládá upravené kaly.
 • Uložení od výstupu z technologie úpravy do 12 měsíců v ČOV a do 8 měsíců u zemědělce – bez souhlasu.
 • Skladování v povoleném zařízení 3 roky, vyplývá z obecné úpravy skladování v zákoně.
 • Nastaveny jednoznačné podmínky pro skladování a dočasné uložení kalů tak, aby nedošlo k úniku kalů a výluhů z kalů.

Podmínky pro skladování/dočasné uložení

 • Musí být popsáno v programu použití
 • Omezený obsah sušiny:
  • 4 %: nádoby, kontejnery, obaly, jímky, nádrže 
  • 18 %: jiné způsoby (hromady), zároveň omezení výšky na 3m.
 • Schválení místa havarijním plánem (pouze při větším rozsahu)
 • Musí být zabezpečeno proti vstupu cizích osob (závory, zámek, balíky slámy)
 • Vzdálenost od obytné zástavby 300 m, s mimo zástavby, která je součástí areálu, kde je kal uložen nebo skladován
 • Zabezpečení proti přítoku a úniku kalů a výluhů
 • Oddělené uložení kalů dle technologií úpravy kalů
 • Pokud doba uložení přesáhne 8 měsíců povinnost provést nové mikrobilogické rozbory, pokud nevyjdou možnost provést dodatečnou úpravu v místě nebo vrátit kaly do technologie.
 • Po dobu 30 dnů mohou být kaly uloženy na půdním bloku, kde budou použity. (nezapočítává se do doby podle předchozího bodu).
 • Pro toto uložení jsou rovněž nastaveny podmínky. 18 % sušiny, 50 m od povrchových vod, 300 metrů od obydlí (100 m v případě stávajících), případně havarijní plán, sklon do 5°.
 • Schválení místa havarijním plánem (pouze při větším rozsahu).
 • Do 48 hodin od rozprostření musí být zapraveny.
 • Mikrobilogická kriteria: Od roku 2020 bude možné využívat pouze jedny kritéria (limity jsou převzaty z nařízení o VŽP). Do roku 2020 bude nastaveno přechodné období: kaly kategorie I – současný stav, pouze 5 zkoušených vzorků a kaly kategorie II - současný stav, pouze 5 zkoušených vzorků.
 • Nastavení požadavků na prokazování účinnosti technologie úpravy kalů. Přechodné období do konce roku 2019, do té doby se technologie, které doposud produkovaly upravené kaly považují za ověřené.

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, změny legislativy (Praha 26.1.2017, Ing. Eva Směšná)

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 7.2.2017, Ing. Eva Směšná)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Soubory ke stažení:

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.