Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Ostatní

Ostatní poskytované služby.

Energetika

 • Provozní řády kotelen.
 • Provozní řády úpraven vody.
 • Provozní řády olejového hospodářství.
 • Vyhodnocení zkušebního provozu a vypracování žádosti o povolení trvalého provozu zařízení.
 • Proškolení a zaučení obsluh úpravy vody.

Zemědělství

 • Provozní řády skladů přípravků na ochranu rostlin, skladů průmyslových a statkových hnojiv, polní hnojiště.
 • Metodiky pro vedení evidence o skladování a používání s hnojiv a pomocných látek.
 • Provozní řády a provozní pokyny.
 • Zásady správné zemědělské praxe.

Ostatní

 • Problematika obalů podle zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.
 • Integrovaná prevence a integrovaný registr znečišťování podle zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., nařízení EU.
 • Další služby z oblasti podnikové ekologie a ochrany životního prostředí.

Práce na vodní hladině 

 • krátkodobé práce na vodní hladině (člun + benzínový motor 15HP),
 • dlouhodobější práce na povrchových vodách vhodných k plavbě (říční motorová loď): monitoring, sledování kvality vod, zajištění povinností vlastníků pozemků, na nichž se nacházejí koryta splavných vodních toků podle vodního zákona.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.