Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

a4 Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a přípravky

Povinnost:

Fyzické osoby, které nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně proškoleny.

13. srpen 2008

Dokumenty:

Předpisy: § 44a odst. 9 zákona 258/2000 Sb.

Příručka: A-CHLP 7.1, Registr: OZ2

Komentář:

Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi chemických látek a chemických přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci.

Podle zákona 258/2000 Sb. se toto školení týká pouze pracovníků, kteří nakládají s výše uvedenými nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Další právní předpisy (např. z oblasti bezpečnosti práce) však požadují, aby byli proškoleni všichni pracovníci, kteří nakládají jakýmikoliv nebezpečnými chemickými látkami nebo přípravky. Je tedy vhodné v rámci běžných školení bezpečnosti práce rozšířit osnovu školení i o problematiku chemických látek a přípravků.

Pro určení rozsahu školení je nutné nejdříve zpracovat seznam pracovníků, kteří s chemickými látkami a přípravky nakládají. Obsah školení by měl být zpracován podle používaných nebezpečných chemických látek a přípravků. Interval periodických školení se určuje na základě používaných nebezpečných látek, pro školení k nakládání s vysoce toxickými látkami a přípravky (bod 5.3) nejméně jednou ročně.

Příklad osnovy školení pracovníků:

 • Základní pojmy (chemická látka, přípravek, klasifikace, R a S věty).
 • Způsobilost osob pro nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Povinnosti osob při nakládání s chemickými látkami a přípravky.
 • Výstražné symboly nebezpečnosti a jejich písmenné vyjádření.
 • Přehled nejčastěji používaných nebezpečných látek a přípravků ve firmě.
 • Specifická rizikovost látek a přípravků používaných ve firmě.
 • Pokyny pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky.
 • Bezpečnostní listy látek a přípravků s nimiž je ve firmě nakládáno.
 • Balení nebezpečných látek a přípravků.
 • Označování nebezpečných látek a přípravků.
 • Skladování nebezpečných látek a přípravků.
 • Zásady pro zásah v případě úniku látek a přípravků.
 • Odpady látek a přípravků s nebezpečnými vlastnostmi.
 • Zásady ochrany zdraví při nakládání s látkami a přípravky.
 • Zásady předlékařské první pomoci.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.