Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Vlastnosti nebezpečných odpadů

Podle přílohy III směrnice EU 2008/98/ES o odpadech

27. listopad 2008

Aktuální seznam nebezpečných vlastností:

(příloha III směrnice EU 2008/98/ES o odpadech)

Příloha III směrnice 2008/98/ES

nebezpečná vlastnost

dotčené H-věty*

HP 1 Výbušné

H200, H201, H202, H203, H204, H240, H241

HP 2 Oxidující

H270, H271, H272

HP 3 Hořlavé

H220, H221, H222, H223, H224, H225, H226, H228, H242, H250, H251, H252, H260, H261

HP 4 Dráždivé – dráždivé pro kůži a pro oči

H314, H315, H318, H319

HP 5 Toxicita pro specifické cílové orgány, Toxicita při vdechnutí

H370, H371, H335, H372, H373, H304

HP 6 Akutní toxicita

H300, H300, H301, H302, H310, H310, H311, H312, H330, H330, H331, H332

HP 7 Karcinogenní

H350, H351

HP 8 Žíravé

H314

HP 9 Infekční

odpady obsahující nebezpečnémikroorganismy nebo jejich toxiny

HP 10 Toxické pro reprodukci

H360, H361

HP 11 Mutagenní

H340, H341

HP 12 Uvolňování akutně toxického plynu

EUH029, EUH031 a EUH032

HP 13 Senzibilizující

H317, H334

HP 14 Ekotoxický

odpad, který představuje nebo může představovat bezprostřední nebo pozdější rizika pro jednu nebo více složek životního prostředí

HP 15 Odpad schopný vykazovat při nakládání s ním některou z výše uvedených nebezpečných vlastností, kterou v době vzniku neměl

H205, EUH001, EUH019, EUH044

* Podrobnosti pro zařazení na základě jednotlivých H-vět jsou uvedeny v plném znění přílohy III.

 

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.