Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Kde najít informace pro evidenci a hlášení odpadů (IČP, IČZ, ORP...)

Podle současné odpadové legislativy je součástí průběžné evidence a ročního hlášení řada informací, které ne vždy nalezneme v evidenčních podkladech.

09. leden 2017

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Seminář: Povinnosti subjektů v oblasti odpadového hospodářství. Novely zákona o odpadech včetně prováděcích předpisů a jejich dopady do podnikové praxe. Změny v evidenci přepravy NO, novely vyhlášky 294/2005, 383/2001 a další. Chystané změny legislativy.

Úplné znění

IČP - identifikační číslo provozovny (původce)

IČP je od 1.7.2016 povinnou součástí průběžné evidence a následně ročního hlášení za 2016. Identifikační číslo provozovny (IČP) je desetimístné číslo, které je přidělováno od 1.7.2010 živnostenským úřadem. Pokud neznáte IČP vaší provozovny, lze je snadno dohledat na www.rzp.cz.

V některých případech IČP v živnostenském registru nenajdete. Pak mohou nastat dvě možnosti:

  1. Odpad vzniká v "pevné" provozovně bez IČP: přidělíte provozovně interní (vlastní) číslo provozovny
  2. Odpad vzniká mimo samostatnou provozovnu (stavební práce, servisní činnost apod.): v případě, že se jedná o hlášení za činnost, při které vznikla produkce odpadů nebo bylo s odpady nakládáno na příslušném území obce s rozšířenou působností (ORP) nebo správního obvodu hl. m. Prahy (SOP), pak se místo IČP uvádí kód ORP/SOP z číselníků správních obvodů vydaných Českým statistickým úřadem.

O přidělování IČP podrobněji v článku Jak používat identifikační čísla provozoven (IČP).

IČZ - identifikační číslo zařízení, adresa zařízení (oprávněná osoba)

Na fakturách často nejsou uvedeny informace o zařízení, které odpad převzalo. Může vám pomoci vyhledání v registru zařízení, který naleznete na stránkách Informačního Systému Odpadového Hospodářství (ISOH), konkrétně Registr zařízení a spisů.

Internetová aplikace Registr zařízení poskytuje aktuální informace o provozu zařízení podle § 14 odst. 1, § 14 odst. 2, malých zařízení podle § 33b odst. 1. a seznam vydaných souhlasů k provozování zařízení podle § 14 odst. 1 a vyjádření podle § 79 odst. 4 písm. e).

Údaje do Registru zařízení vkládají a aktualizují příslušné krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na základě povinností uložených zákonem o odpadech a to s účinností od 1. ledna 2016.

ORP - obce s rozšířenou působností

Stavební, servisní a další firmy, kterým vzniká odpad při jejich činnosti mimo jejich "pevnou" provozovnu vedou evidenci a hlášení dohromady za celé území obce s rozšířenou působností (ORP).

Pod jakou ORP patří konkrétní obec snadno zjistíte na stránkách Územně identifikačního registru ČR.

Stačí zadat v položce "obec" jméno hledané obce a následně se dozvíte o obci všechny potřebné informace včetně zobrazení na mapě.

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.