Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za0 Kč

Jste si jisti, že používáte registrovanou látku?

21. březen 2013

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) vyzvala potencionální registrantyi následné uživatele, aby si na jejich stránkách ověřili, zda jimivyráběná/dovážená, resp. používaná látka je již registrována. K tomuto účelu bylv loni zveřejněn seznam čítající 3052 látek, které by měly být registrovány dokonce května letošního roku, a to v rámci druhé vlny registrací. Seznam jeneustále aktualizován. Seznam zahrnuje také okolo 700 látek, u kterých neníprozatím znám žádný tzv. hlavní registrant, přestože průmysl projevil zájem tytolátky do 31. května 2013 registrovat. Z tohoto důvodu ECHA vybízí i následnéuživatele, aby si u svých dodavatelů ověřili, zda jimi používaná látka budedostupná i po 31. květnu 2013. Více informací naleznete na http://echa.europa.eu/cs.

Zdroj: www.ihned.cz

Více informací se dovíte na seminářích zaměřených na oblast chemických látek a směsí:

  • Běžný podnik: povinnosti a bezpečnost práce při nakládání s chem. látkami: 11.4.2013, Praha

  • Výrobci, dovozci, distributoři: praktický zápis do databáze CHLAP + tvorba a kontrola bezpečnostních listů: duben, Praha 

  • Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy: 24.4.2013, Praha

  • Chemické látky a směsi - chemický zákon, CLP, REACH: povinnosti, klasifikace, balení, označování, bezpečnostní listy: 4.6. 2013, BRNO

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.