Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

Osoba, která přede nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění.

Předpisy

§ 3 zákona 73/2012 Sb., nařízení EU 517/2014, nařízení EU 1005/2009

Komentář

Osoba, která nabude regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 9 měsíců od okamžiku nabytí těchto látek, tyto látky zneškodnit. Pokud jí byl vydán certifikát podle § 10 odst. 2 písm. f) zákona o 73/2012 Sb., zneškodní regulované látky způsobem stanoveným v certifikátu. Pokud není držitelem certifikátu, je povinna ve stejné lhůtě zajistit předání těchto látek osobě, která je držitelem certifikátu (dále jen "certifikovaná osoba"), a o předání regulovaných látek provést zápis, který pro účely kontroly uchovává po dobu 5 let.

Znovuzískávání regulovaných látek při odstranění zařízení na konci jeho životnosti může vykonávat pouze osoba,

  • která je certifikovanou osobou pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle nařízení 517/2014, nebo
  • pro kterou tuto činnost vykonává certifikovaná osoba pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů podle nařízení 517/2014.

Osoba, která přede 1.9.2012 nabyla regulované látky, jejichž použití je v rozporu s nařízením 1005/2009, je povinna zajistit zneškodnění těchto látek nejpozději do 1.12.2012.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.