Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Povinnost

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod jsou zakázány vybrané činnosti.

Předpisy

§ 28-28a vodního zákona, nařízení vlády 40/1978 Sb., 10/1979 Sb., 85/1981 Sb.

Komentář

Oblasti, které pro své přírodní podmínky tvoří významnou přirozenou akumulaci vod jsou vyhlášeny nařízením vlády za chráněné oblasti přirozené akumulace vod (dále jen "chráněné vodohospodářské oblasti").

Jedná se o NV č. 40/1978 Sb. (oblasti Beskyd, Jeseníků, Jizerských hor, Krkonoš, Orlických hor, Šumavy a Žďárských vrchů), NV č. 10/1979 Sb. (oblasti Brd, Jablunkovska, Krušných hor, Novohradských hor, Vsetínských vrchů a Žamberka-Králíků), NV č. 85/1981 Sb. (oblasti Chebské pánve a Slavkovského lesa, Severočeské křídy, Východočeské křídy, Polické pánve, Třeboňské pánve a Kvartéru řeky Moravy).

Hranice těchto chráněných vodohospodářských oblastí jsou vymezeny shodně s hranicemi těchto chráněných krajinných oblastí. Mapy chráněných vodohospodářských oblastí jsou k dispozici na stránkách hydroekologického informačního systému, který provozuje Výzkumný ústav vodohospodářský  T.G.M. 

V chráněných oblastech přirozené akumulace vod se zakazuje:

  1. zmenšovat rozsah lesních pozemků,
  2.  odvodňovat lesní pozemky,
  3. odvodňovat zemědělské pozemky,
  4. těžit rašelinu,
  5. těžit nerosty povrchovým způsobem nebo provádět jiné zemní práce, které by vedly k odkrytí souvislé hladiny podzemních vod,
  6. těžit a zpracovávat radioaktivní suroviny,
  7. ukládat radioaktivní odpady,
  8. ukládat oxid uhličitý do hydrogeologických struktur s využitelnými nebo využívanými zásobami podzemních vod.

Pokud zákazem podle bodu 1 až 3 vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu. Ministerstvo životního prostředí může po předchozím souhlasu vlády povolit výjimku z výše uvedených zákazů.

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.