Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Novinky v chemické legislativě

Čtete ECHA news? Sledujete sbírku zákonů? Ne? Možná byste měli, abyste neprošvihli žádnou důležitou novinku v chemické legislativě. Ne nadarmo se říká: „čert a zákonodárce nikdy nespí". Naštěstí pro Vás je tu kurz týkající se všech dostupných novinek a novelizací předpisů, novinek na portálu ECHA a novinek naší české legislativy. V jednom dni. A máte (zase na nějakou dobu) klid. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Partnerská akce - EKOakademie

Obsah

Kurz, ve kterém se zaměříme na změny nejen v nařízeních REACH a CLP, ale také na novinky v národní legislativě. Nebudou chybět informace např. na téma „Registrace chemických látek po 31.5.2018". Předpokládáme, že již máte určité základní znalosti o hlavních nařízeních REACH, CLP a dalších předpisech k nakládání s chemickými látkami a směsmi. Pokud ne, můžete využít základní kurzy z naší nabídky (2-denní kurz: Chemická legislativa (REACH, CLP a další) + bezpečnostní list, Chemická legislativa v praxi: povinnosti uživatelů, výrobců, dovozců a distributorů CHLS).

Co všechno na kurzu probereme?

  • Změny v nařízení REACH a související povinnosti v dodavatelském řetězci.
  • Změny v nařízení CLP související s uváděním chemických látek a směsí na trh.
  • Registrace chemických látek po termínu 1.6.2018
  • Připravované změny v oznamování nebezpečných směsí (UFI kódy, PCN formát, evropský katalog výrobků)
  • Proces povolování látek dle nařízení REACH, princip působnosti povolení v celém dodavatelském řetězci
  • Stále se měnící a vyvíjející portál ECHA (on line seznámení jaké staronové informace zde lze nalézt a jak tyto informace využívat v podnikové praxi)
  • Chemické látky a směsi a změny legislativy pracovního prostředí (nařízení 375/2017, připravovaná novela nařízení 361/2017 o expozičních limitech a další aktuality známé v době konání semináře)

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 3 025 Kč (2 500 Kč bez DPH):

Určeno pro:

Pro všechny články dodavatelského řetězce a další osoby, které si chtějí udržovat své znalosti legislativy aktuální. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: převodem.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

Máte zájem o toto školení

další informace:606 638 325
Lektor: Partnerská akce: Ing. Hana Krejsová (ReachSpektrum)

Termíny

Seminář: Novinky v chemické legislativě.
Termíny připravujeme, aktuálně žádné vypsané nejsou.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.