Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví

Seminář zaměřený na širší problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce a jejich skladování. Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami. Skladování chemických látek. Skladování/shromažďování odpadů a závadných látek. Určeno pro běžné podniky, sklady, instituce, ale také laboratoře nebo školy. Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů. Možno i ON-LINE/OFF-LINE videozáznam.

Prezenčně i vysíláno i ON-LINE/OFF-LINE záznam

Pro případ, kdy se nemůžete fyzicky zúčastnit akce, je seminář vysílán i on-line přes aplikaci ZOOM (podrobnější návod k instalaci a použití aplikace). V případě zájmu o on-line vysílání uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "ON-LINE".

Další možnost je i off-line videozáznam (videoukázka semináře), kurz si tedy můžete pustit kdykoliv. V případě zájmu o off-line záznam uveďte prosím při objednání kurzu do poznámky "VIDEOZÁZNAM". 

Obsah

Seminář zaměřený na problematiku chemických látek ve vztahu k bezpečnosti práce při manipulaci a skladování, ochranu zdraví a další související povinnosti. Cílem je poskytnout účastníkům bližší náhled do problematiky týkající se nebezpečných chemických látek, chemických směsí a jejich odpadů ve vztahu k BOZP/PO. Určeno pro všechny subjekty používající chemické látky či směsi.

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, Ing. Jiří Tilhon, Ph.D.

 • Nebezpečnost látek a směsí
 • Předcházení ohrožení života a zdraví
 • Způsobilost k nakládání
 • Školení k nakládání s CHLS
 • Omezení pro práci, manipulaci a předávání
 • Kategorizace prací
 • Zdravotní prohlídky
 • Bezpečnostní listy – přístupnost
 • Označování a balení CHLS
 • Povinnosti zaměstnanců
 • OOPP k ochraně před působením CHLS
 • Společné skladování chemických látek
 • Zásady bezpečného uložení CHLS
 • Požární ochrana při skladování hořlavých kapalin
 • Bezpečnost práce při skladování

Envigroup, Ing. Zdeněk Fildán:

 • Bezpečnost práce při nakládání s chemickými látkami
  • Nebezpečnost látek a směsí
  • Omezení pro předávání vybraných skupin nebezpečných chemických látek a směsí
  • Omezení při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Zajištění odborně způsobilou osobou
  • Školení k nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi
  • Dokumentace pro nakládání s vybranými nebezpečnými chemickými látkami a směsmi (pravidla, bezpečnostní karty, pokyny)
  • Požadavky na skladování chemických látek a směsí
  • Evidence vysoce toxických látek
  • Odborná způsobilost
  • Výběr informačních povinností z nařízení REACH (přístup k bezpečnostním listům na pracovišti)
  • Poskytování bezpečnostních listů
  • Označování a balení nebezpečných látek a směsí (náhradní nádoby, nádrže, sklady, potrubí)
 • Základní přehled povinností v oblasti uvádění CHLS na trh
 • Zákon o odpadech: shromažďování, skladování, označování odpadů
 • Vodní zákon: závadné látky (havarijní plán, požadavky na zabezpečení proti úniku)
 • Posouzení objektu či zařízení podle zákona o prevenci závažných havárií
 • Dohoda ADR: povinnosti osob zúčastněných na přepravě nebezpečných věcí a nebezpečných odpadů
 • Bezpečnostní listy, scénáře expozice

Hygienická stanice: co se kontroluje a kde jsou problémy - formou videozáznamu

Bonus:

Pokud si objednáte kurz u naší společnosti ENVI GROUP s.r.o., obdrží účastník kurzu od nás kompletní výbavu pro podnikového ekologa v hodnotě 8 999 Kč bez DPH:

Určeno pro:

Pro bezpečnostní techniky, osoby zodpovědné za chemické látky, ale i výrobce, dovozce, distributory, následné uživatele, běžné uživatele, sklady, logistická centra, školy, laboratoře a další zájemce o tuto problematiku. Dále pro pracovníky odpovědné za nákup/prodej chemických látek a směsí, za ekologii podniku, sledování aktuální legislativy a její plnění.

Další informace:

Účastnický poplatek zahrnuje občerstvení, studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou 14D či hotově na místě.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

další informace: 606 638 325
Cena:3 966 Kč bez DPH
4 799 Kč včetně DPH
Zahájení:9. 10. 2024 od 09.00 hodin
Ukončení:9. 10. 2024 do 14.00 hodin
Délka:1 den, prezenčně, on-line i off-line záznam
Adresa:Praha, Václavské náměstí 21
Lektor:Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.; Envigroup

Další termíny

Seminář: Chemické látky na pracovištích a ve skladech: nakládání, bezpečnost, ochrana zdraví.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.