Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL

Podle vodního zákona jsou závadné látky jakékoliv látky, které mohou ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod. Člení se do tří skupin: zvlášť nebezpečné závadné látky, nebezpečné závadné látky a závadné látky. Podle zařazení jsou pak pro uživatele závadných látek stanoveny různé povinnosti (zabezpečení, havarijní plán, zkoušky těsnosti, kontrolní prohlídky...). Na webináři se podíváme na vyhodnocení závadnosti látek na základě informací z bezpečnostních lisů. Problematikou vás provedou odborníci na chemické látky ze společnosti CASEC s.r.o.

Webinář - vysíláno ON-LINE

Hlavní témata

  • Legislativní základ pro definice látek závadných vodám
  • Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL
  • Zařazení látek z pohledu nařízení CLP a dohody ADR
  • Využití hodnocení závadnosti látek dle německého systému klasifikace WGK

Cíl kurzu

Představit přehledně a uceleně problematiku hlavních či problematických povinností podnikové ekologie. Účastníci se seznámí s aktuální legislativou týkající se životního prostředí.

Bonus

  • PDF kniha Ochrana a využití vod podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

Další informace

Webinář pořádá společnost CASEC s.r.o.

Účastnický poplatek zahrnuje studijní materiály. Účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Způsob platby: fakturou.

V případě, že se účastník odhlásí méně než 5 dní před konáním semináře, požadujeme storno poplatek ve výši 100% ceny semináře.

další informace: 606 638 325
Cena:990 Kč bez DPH
1 198 Kč včetně DPH
Zahájení:18. 06. 2024 od 09.00 hodin
Ukončení:18. 06. 2024 do 11.00 hodin
Délka:on-line webinář 9-11hod.
Adresa:on-line,
Lektor:viz program akce

Další termíny

Seminář: Webinář Látky závadné vodám - vyhodnocení na základě BL.

Buďte ceněným odborníkem, mějte veškeré informace stále po ruce

Získejte ZDARMA prémiový přístup k informacím a bonusy navíc. Pokud potřebujete mít neustále aktuální přehled o podnikové ekologii, je toto volba pro vás

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.