Váš účet: Přihlásit | Registrovat
V košíku máte zboží za 0 Kč

Odpady v roce 2017 - aktuální legislativní povinnosti

V nedávné době bylo vydáno velké množství změn v odpadové legislativě. Znáte aktuální legislativní povinnosti po novelách zákona o odpadech a jeho prováděcích předpisů?

27. březen 2017

ODPADY: Stavební a demoliční odpady v praxi. Aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi

Seminář: Nebezpečné vlastnosti stavebních a demoličních odpadů", "zařazování stavebních a demoličních odpadů podle Katalogu odpadů", "naplnění definice odpadu a vedlejšího produktu" a "skládkování a využívání na povrchu terénu". Omezování vzniku nebezpečných stavebních a demoličních odpadů", "Metodický návod odboru odpadů pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)" a "Metodický návod pro řízení vzniku odpadů s obsahem azbestu při provádění a odstraňování staveb a pro nakládání s nimi (výklad a aplikace)". Případné řešení dalších oblastí (CHLS, voda, ovzduší, IRZ, IPPC, ISPOP, obaly, ekologická újma). Včetně ročního přístupu k aplikaci: Průvodce podnikovou ekologií + komplet ILNO a značení odpadů.

Úplné znění

Byl vydán nový Katalogu odpadů. Výrazných změn doznalo označování nebezpečných odpadů vč. ILNO, ohlašování odpadů a provoz zařízení určených k nakládání s odpady. Změny jsou i v zařazování odpadů dle kategorií a hodnocení nebezpečných vlastností odpadů a nová pravidla pro využívání odpadů na povrchu terénu včetně novely vyhlášky upravující používání kalů na zemědělské půdě.

Od poloviny roku 2016 jsou povinná IČZ a IČP – jak je to identifikačními čísly zařízení oprávněných osob s přihlédnutím k mobilním zařízením a s identifikačními čísly provozoven a ZÚJ včetně jejich použití u stavebních firem?

Od 1.1.2017 je změna v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů. Se spuštěním elektronické verze ohlašování přepravy (přes ISPOP) se počítá od poloviny roku 2017.

Další změny jsou v rozšíření seznamu odpadů, u kterých platí povinnost identifikace osob.

V období 2015 - 2017 bylo vydáno velké množství změn v odpadové legislativě:

Datum účinnosti od: 1. října 2015
Pozn. k úč.: výj. viz čl. IV
Předpis mění: 185/2001 Sb.; 169/2013 Sb.

Datum účinnosti od: 1. října 2015
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis ruší: 465/2013 Sb. 

Datum účinnosti od: 1. ledna 2016
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 352/2008 Sb. 

Rozeslána dne: 21. března 2016
Datum účinnosti od: 21. března 2016
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 383/2001 Sb.

Datum účinnosti od: 1. dubna 2016
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 374/2008 Sb.
Předpis ruší: 381/2001 Sb.; 503/2004 Sb.; 168/2007 Sb.

Datum účinnosti od: 1. dubna 2016
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis ruší: 376/2001 Sb.; 502/2004 Sb.

Datum účinnosti od: 1. ledna 2017
Pozn. k úč.: výj. viz čl. III
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 294/2005 Sb.; 383/2001 Sb.

Datum účinnosti od: 1.1.2017
Vydáno na základě: 185/2001 Sb.
Předpis mění: 341/2008 Sb., 383/2001 Sb., 294/2005 Sb.
Předpis ruší: 382/2001 Sb., 504/2004

Podrobné informace o aktuálních změnách legislativy odpadů se dozvíte na semináři:

ODPADY: aktuální změny legislativy a jejich dopady pro praxi (Praha 19.4.2017, JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., MŽP)

Autor: Ing. Zdeněk Fildán, ENVI GROUP

Byla pro vás informace důležitá?

Potřebujete být neustále v obraze? Získejte zdarma prémiový přístup a bonusy navíc. Buďte ceněnným odborníkem

Podniková ekologie

Semináře, kurzy, školení

další odborné akce

© 2015 Envi Group s.r.o., návrh a vývoj KETNET s.r.o., připojeno k síti TaNET. Veškerý obsah je majetkem Envi Group s.r.o. a jakékoliv jeho šíření a kopírování bez předchozího písemného souhlasu je zakázáno.